Tajuk: Saidina Abu Bakar As-Siddiq

PENGENALAN
Abu Bakar as-Siddiq lahir pada tahun 570 Masihi. Nama sebenar beliau Abdul Kaabah bin Usman. Ibunya bernazar sekiranya mendapat anak lelaki dinamakan Abdul Kaabah yang bermaksud hamba Kaabah. Ayahnya bernama Usman atau lebih dikenali dengan nama Abu Quhafah daripada keturunan Bani Tamim. Digelar Abu Bakar yang bermaksud ayah unta muda kerana masa mudanya suka memelihara anak-anak unta. Mendapat gelaran as-Siddiq membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam. Nabi memilih Abu Bakar menemaninya ketika hijrah dan mengimami solat mengantikannya, kerana Abu Bakar muslim pertama yang beriman kepada Allahdan kepada Rasulullah, dan demi imannya itu pula dialah yang paling banyak berkorban. Sejak masuk Islam besar sekali hasratnya hendak membantu Nabi dalam berdakwah demi agama Allah dan membela kaum Muslimin. Ia lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri, mendampinginya selalu dalam setiap peristiwa. Jika demikian halnya, tidak heran bila muslimin kemudian mengangkatnya sebagai penganti Rasulullah. Di samping itu, di samping iman yang begitu teguh akhlaknya pun sudah mendekati kesempurnaan, cintanya begitu besar kepada orang lain, paling dekat dan akrab kepada mereka. Memang, tidak heranlah dengan sikapnya itu ia membela Islam dan menyebarkan agama Allah di muka bumi ini. 

HIJRAH PERJUANGANNYA DI MADINAH
Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam ke Madinah merupakan peristiwa sejarah yang amat penting dalam sejarah perjuangan umat islam menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini. Penderitaan dan penyeksaan yang ditanggung oleh Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya dan umat Islam di Mekah mendorong penghijrahan itu dilakukan apalagi selepas mendapatkan perintah daripada allah. Abu Bakar memainkan peranan penting dalam peristiwa Hijrah ini. Abu Bakarlah yang menemankan Nabi sewaktu berlakunya pengepungan di rumah baginda yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Quraisy dengan tujuan untuk membunuh baginda. Mereka berharap mahu membunuh baginda. Mereka berharap mahu membunuh baginda beramai-ramai ketika baginda keluar dari rumahnya. Rancangan jahat kaum Quraisy itu diberitahu allah kepada Rasul-nya dan memerintahkan supaya berhijrah ke Yathrib. Selepas orang-orang Quraisy mengetahui Nabi dan Abu Bakar telah tiada dan sedang dalam perjalanan menuju ke Yathrib. Mereka mengeluarkan tawaran hadiah seratus ekor unta kepada siapa sahaja yang berhasil menangkap Muhammad hidup atau mati. Akhirnya mereka mengetahui juga Nabi dan Abu Bakar 'bersembunyi di Gua Thur. Ada di antara mereka yang sampai ke gua itu, tetapi tidak menemui Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam dan Abu Bakar. Abu Bakar berasa cemas dan bimbang akan keselamatan Nabi bilaorang-orang quraisy itu sampai ke pintu gua Thur. Beliau merasakan perlu untuk mempertahankan Nabi junjungan umat islam itu seluruh jiwa raganyASetelah gerakan kaun Quraisy mencari Nabi Muhammad reda dan mereka menyangka Nabi Muhammad telah sampai ke Madinah, maka keluarlah baginda berdua dari gua Thur. Pada akhirnya meraka pun tiba di Quba. Baginda berada di Quba' selama 4 hari dan di situlah baginda membina masjid yang pertama dalam Islam, kemudian memasuki Madinah pada 12 Rabiulawal tahun 1 Hijrah. 

IKUT BERTEMPUR BERSAMA NABI DALAM PEPERANGAN
Abu Bakar selalu mengikut Nabi bertembur dalam segala peperangan semasa hayatnyASeluruh hidupnya disumbangkan dan dikorbankan untuk membela Nabi dalam menegakkan agama Allah yang Maha suci. Ia telah bertempur dengan gagah berani di bawah kibaran panji-panji kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam. Dalam perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam, salah seorang anak Abu Bakar yang belum memeluki agama Islam berperang di pihak orang-orang musyrikin Mekah. Abu Bakar adalah seorang yang menyerupai Rasullulah Sallallahu ‘alaih wa sallam dalam segala budi bicaranya. Dia selalu cenderung kepada kasih sayang dan kemanusiaan dan mendahulukan yang baik. Hal ini terlihat jelas dalam masalah tawaran perang Badar. Mulai saat itulah Abu Bakar selalu mengikuti Rasullulah dalam segala pertempuran dan selama berada di Madinah. Dalam segala perjuangan, Abu Bakarlah yang kemudian dapat memasukkan rasa puas terhadap kaum Muslimin. Beliaulah yang selalu mendampingi Rasullulah sesuai dengan kedudukannya sebagai sahabat paling rapat dan dipercayai luar dan dalam. 

BANTUAN KEWANGAN DAN SIKAP DERMAWANNYA
Dalam hidup bermasyarakat kita pernah mendengar kisah-kisah tentang jutawan-juwatan yang murah hati yang saban waktu mendermakan sebahagian dari harta bendanya untuk kepentingan umum. Tetapi adakah kita dengar kisah seorang hartawan mahupun jutawan yang sanggup dengan ikhlas hati memberikan seluruh harta bendanya bagi sesuatu perjuangan suci, lalu sanggup pula hidup miskin kerananya? Tetapi dalam sejarah umat Islam memang terdapat orang seperti itu dan orang itu ialah Saidina Abu Bakar as-Siddiq. Beliau adalah antara orang-orang yang mula-mula sekali memeluk Islam dan menjadi seorang sahabat Rasullulah yang paling disayangi olehnyASebelum memeluk islam Saidina Abu Bakar memang terkenal sebagai seorang bangsawan Arab yang kaya lagi dihormati oleh masyarakat nya. Tetapi stelah memeluk Islam beliau merupakan tokoh Islam yang utama sekali yang telah mengorbankan seluruh harta bendanya bagi kepentingan agama Islam. Di kalangan para sahabat dia tergolong orang yang paling murah hati dan dermawan sekali. Sebagaimana Saidina Abu Bakar itu menyerahkan dirinya dalam perang sabilillah belau juga menyerahkan dirinya untuk menangkis hal-hal yang tidak disenangi atau menjerumuskan kaum muslimin keadaan bahaya. Beliau tidak kikir dengan hartanya bahkan kebanyakan hartanya didermakan untuk perjuangan jihad di jalan Allah. Dalam menyambut datangnya agama Islam beliau menyumbangkan wang 40, 000 dirham kerana memperjuangkan agama Allah dengan penuh rasa ikhlas dan kerelaan. Bantuan kewangan Abu Bakar itu diurahkan melalui cara yang bermacam-macam. Yang pertama adalah untuk membeli hamba abdi sahaya yag telah memeluk Islam dan diseksa tuannya. Jumlah abdi yang telah dibelinya ada tujuh orang. Antaranya Billah bin Rabbah dan Amir bin Fahirah. Setelah itu dia meneruskan bantuannya untuk membantu kaum Muslimin yang fakir miskin, membantu pembekalan angkatan perang dan menjamu para tamu serta untuk amal sosial lain. 

Dalam perang Tabuk, Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam telah meminta kepada sekalian kaum Muslimin agar mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Tiba-tiba datanglah Saidina Abu Bakar membawa kesemua harta bendanya lalu meletakkannya di antara dua tangan Rasulullah. Demikianlah kehebatan jiwa Abu Bakar as-Siddiq suatu contoh kemurahan hati yang tidak dijumpai bandinganya di dunia sehingga hari ini. Sikap dan tingkah laku Abu Bakar itu wajar menjadi contoh teladan dalam memperjuangkan Islam di dunia hari ini. Perang Tabuk yang dimaksudkan adalah peperangan terakhir yang sempat dihadiri oleh Rasulullah sebelum wafatnya. Peperanganini berlaku pada tahun 9 hijrah tahun dimana Rasulullah meneima banyak kunjungan tetamu daripada kabilah-kabilah Arab yang datang ke Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Namun sumbangan Abu Bakar mengorbankan seluruh Hartanya untuk tujuan persiapan peperangan Tabuk ini tetap kekal abadi dalam lipatan sejarah perjungan Islam dalam menegakkan kalimah Allah. 

KEUTAMAAN KHALIFAH ABU BAKAR
Oleh kerana keistimewaan yang begitu banyak oleh bu Bakar semasa hayatnya dengan penuh ikhlas terhadap Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam terhadap Islam dan kaum Muslimin, maka seluruh ahli Sunnah Waljamaah secara ijmak mengakui bahawa Abu Bakar as-Siddiq adalah orang yang paling utama sesudah Nabi Muhammad. Liku-liku hidupnya menunjukkan Khalifah Abu Bakar adalah orang yang pertama dan utama mengatasi dan mendahului sahabat-sabahatnya dalam semua hal, baik urusan yang bersangkut ibadat atau perjuangan menegakkan syiar Islam di muka bumi ini. Sejarah perjuangan hidupnya masa silam menceritakan kepada umat Islam masa kini. Tidak ada suatu hari yang dilalui oleh Abu Bakar tanpa mengerjakan seruan untuk berbuat baik dan terpanggil oleh amal kebaikan dan curahan bakti dan rasa kasih sayang sama ada diminta atau tidak. Dalam hijrah ke Madinah bersama Nabi dia membawa seluruh harta kekayaannya, kerana lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan keluarga dan anak-anaknya. Tidak ada satu tugas pun yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam menunaikan hak-hak dan kewajipan-kewajipan agamanya, melainkan tugas itu menunjukkan kepada sifatnya yang mewarnai keseluruhan kehidupan keislamannya iaitu dalam segala hal dia segara mengikuti contoh perbuatan Nabi yang dijadikan ikutan dan dia selalu berhati-hati dalam setiap perkara yang mungkin disegerakan dan mungkin ditangguhkan. Demikian keutamaan Abu Bakar dalam dakwah kemanusiaan. Dia adalah orang yang kedua, pengikut setia yang pertama dan penyambut Islam yang pertama. Keutamaan Abu Bakar harum mewangi menghiasi persada manusia dan kemanusiaan hinga akhir zaman. 

KEBERANIAN KHALIFAH ABU BAKAR
Keberanian Abu Bakar dikatakan sepadan dengan kebenarannya dn setianya menepati janji, baik di dalam mengeluarkan pendapat mahupun keberaniannya di medan perang yang diibatinya. Ketika dia telah masuk Islam, maka dia berani mengatakan keislamannya dan mengerjakan sembahyang serta berdoa secara terang-terangan tanpa mempedulikan apa yang akan menimpanya. Ketika perang diwajibkan ke atas umat Islam, maka diallah parajurit yang paling dekat kepada Rasulullah dalam setiap ada kesulitan atau bahaya. Dalam sebahagian pertempuran yang sengit banyak perajurit yang lari mndur, tetapi dia tak pernah mundur walau bagaimanapun sulit dan gentingnya keadaan. Dalam saat-saat demikian cemas, hanya beberapa orang sahaja yang tabah bertahan, tetapi Abu Bakar berada di barisan paling depan. Tidak ada pertempuran yang demikian sengit terhadap kaum Muslimin yang gugur sebagai shuhadak, meninggalkan medan pertempuran dan dalam pasukan Muslimin timbul keraguan bahawa Rasullulah termasuk di antara shahid. Dan tampak pula keberaniaannya ketika dia menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat sembahyang dan membaca al-Quran, iaitu didekat jalan yang dilalui orang sehingga mereka mendengar bacaannya. Kaum Musyrikin mengancamnya dan dia tidak takut pada ancaman mereka. Di samping keberaniaan, kebenaran dan kesempurnaan akhlaknya Abu Bakar mempunyai kecerdasan akal melebihi kecerdasan orang-orang besar pada zamannya. 

ABU BAKAR KHALIFAH PERTAMA 
Persetujuan pengangkatan Abu Bakar menjadi pemimpin pertama umat Islam selepas kewafatan Rasulullah didasarkan kepada beberapa faktor yang tidak ada pada sahabat-sahabat yang lain. Buat menilai kewibawaan seseorang pemimpin, banyak aspek dan segi boleh dibuat dan disusur. Antaranya, nilainya dari segi cakapnya, dari segi pelaksanaan kerjanya setiap hari, dari segi keluarganya, dari segi hartanya, dari segi peribadi dan tingkah laku setiap detik dan sebagainya lagi. Bagi seorang tokoh terkenal seperti Abu Bakar, ketokohan beliausebagai pemimpin yang agungterletak pada kata dua sama ada dalam tangannya Islam akan terus hidup atau mati buat selama-lamanya. Tetapi dengan segala tindak tanduk yang penuh mengandungi erti sebagai seorang pemimpin berkaliber, Islam bersinar terus-menerus menempuh zaman dan kekal hingga kini. Seperti yang diceritakan sebelum ini, selepas terjadi perdebatan yang hangat antara golongan Ansar dan Muhajirin dalam soal pemilihan khalifah yang meruncingkan keadaan ketika itu, Abu Bakar telah muncul sebagai khalifah pertama pilihan Muslimin. Beliaulah pemimpin gagah yang menjadi pilihan umat Islam unuk melanjutkan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah untuk mengembangkan syiar Islam dan memimpin umat ke jalan benar. Khalifah Abu Bakar adalah dianggap sahabat yang paling layak untuk menjadi khalifah yang pertama setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam bergantung kepada beberapa faktor. Abu bakar adalah seorang sahabat yang paling akrab dengan Rasulullah dibandingkan dngan sahabat-sahabat lain. Beliau juga adalah lelaki dewasa pertama yang memeluk Isklam di hadapan Nabi Muhammad. Beliau menyertai Nabi Muhammad dalam segenap bidang untuk menyiarkan agama Islam. Beliau turut bersama Nabi semasa dalam setiap peperangan untuk melawan musuh Islam dan untuk melawan musuh Islam dan untuk menegakkan syiar Islam. Abu Bakar selalu bersama Rasulullah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah yang penuh bahaya itu. Beliau orang pertama mempercayai israk mikraj Rasulullah, bila diberitahu kepada umum, sedangkan orang ramai masih ragui kebenarannya masa itu. Kewibawaan Abu Bakar juga menjadi sebab beliau layak sebaai khalifah pertama dalam senarai Khulafa' al-Rasyidin. Beliau daripada keturunan berbangsa tinggi, berhemah tinggi serta mempunyai peribadi yang mulia. Bijaksana lagi dipercayai. Nabi Muhammad sendiri yang gelarkan Abu Bakar as-Siddiq, yang dipercayai. Sifat dermawan dan murah hati yang perlu kepada seorang pemimpin ada pada diri Abu Bakar. Peribadi Abu Bakar sendiri adalah menjadi faktor penting. Beliau seorang yang tegas pendiriannyaserta berhemah tinggi.Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206, 011-1070-4212
http://abdazizharjin.blogspot.com

Tajuk: Konsep Tamadun Islam Berasaskan Tauhid

PENDAHULUAN

Maksud Tamadun
Perkataan ini berasaldari perkataan Arab iaitu Maddana, Mudun, Madain yang membawa maksud pembukaan Bandar atau masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. 

Istilah lain
Perkataan Umran, Hadarah dan Madaniyah turut digunakan. Selain itu, istilah yang hampir sama dengan maksud Tamadun ialah Culture dan Civilization. Perkataan Civilization ini berasal dari Greek iaitu Civitas yang membawa maksud Bandar. 

Islam
Perkataan Islam ini diterbitkan dari kata kerja bahasa Arab, iaitu Aslama yang bermaksuduntukmerelakanmenyerah atau tunduk kepada tuhan. Perkataan lain yang diterbitkan daripada akar yang sama iaitu salam yang bermaksud sejahtera. Dengan demikian, Islam bermaksud penyerahan dan penundukan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, dan muslim harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya dan mengelakkan syirik. 

Tauhid
Merupakan konsep monoteisme Islam yang mempercayai bahawa Tuhan ialah asas Aqidah. Dalam bahasa Arab Tauhid bermaksud penyatuan, sedangkan dalam Islam Tauhid bermaksud menegaskan penyatuan dengan Allah Subhanahu wa ta’ala. Tauhid menurut bahasa ialah mengetahui dengan sebenar-benarnya bahawa Allah itu adalah Maha Esa. Menurut istilah, Tauhid ialah satu ilmu yang membentangkan tentang adanya Allah dengan sifat-Nya yang wajib, mustahil dan jaiz (harus), dan membuktikan kerasulan para rasul-Nya serta membahas hujah terhadap keimanan yang berhubung dengan perkara sam’iyat iaitu perkara yang diambil dari Al-Quran dan Hadis dengan yakin. 

Allah berfirman maksudnya : “Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah dan kemungkinan telah dekat-nya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain daripada Al-Quran itu?” [al-A’raf : 185] 

Ilmu Tauhid merupakan asal ilmu Islam. Sekiranya ilmu ini difahami maka akan tergolong di dalam ahli agama yang teguh mengambil manfaat dengan akal. 

AQIDAH
Aqidah merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam ajaran Islam. Hal ini kerana ia merupakan ajaran yang berasas. Persoalan akidah tidak boleh diperkecilkan. Sembahyang yang dibangunkan dan amal-amal yang dilakukan tidak akan bermakna sekiranya permasalahan aqidah ini tidak diselesaikan. Masalah aqidah perlu diselesaikan supaya kita mempunyai pegangan dan keyakinan yang betul serta tepat akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta’ala.. 
Pegangan serta keyakinan yang sebenar ialah pegangan kepada aqidah ahli sunnah wal jamaah. 

Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam. bersabda yang membawa pengertian : Umat ini akan berpecah kepada 73 puak, 73 puak akan masuk neraka dan hanya 1 puak sahaja yang akan masuk syurga. Dan diriwayatkan para sahabat telah bertanya puak yang manakah yang terselamat, Rasulullah menjawab itulah puak ahli sunnah wal jamaah. 

Keyakinan Yang Menjadi Aqidah AhliSunnahWalJamaah
Keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah tentang zat Allah Subhanahu wa ta’ala. Allah Subhanahu wa ta’ala. adalah maha berfirman, pemberi janji dan ancaman. Allah Subhanahu wa ta’ala. berfirman di dalam kitab-kitabNya, al-Quran, Taurat, Injil, Zabur yang telah diturunkan kepada rasul-rasul AS. firman Allah itu adalah sifat zatNya, bukan suatu makhluk yang dijadikan. Setiap inci al-Quran itu akan terpelihara dan terjaga sehinggakehariakhirat. 

sesiapabolehmengubah, menukar ganti, menokok tambah dan sebagainya. Ahli sunnah wal jamaah percaya bahawa hari qiamat pasti tiba dan Allah akan menghidupkan semua yang telah mati. Kita juga percaya bahawa Allah telah menyediakan syurga untuk orang mukmin yang sejati. 

Kaitan AntaraAqidahdanAmal

Apa yang dilakukan diatas muka bumi ini mestilah merupakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. 

Allah berfirman maksudnya: Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Surah Al-fatihah ayat 5 

Penyembahan kepada Allah adalah setiap saat dan ketika. 
Allah berfirman didalam surah al-Imranayat 191maksudnya: 
“(Iaitu) orang-orang Yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): "Wahai Tuhan kami! tidaklahEngkaumenjadikanbenda-bendainiDengansia-sia, Mahasuciengkau, makapeliharalah Kami dariazabneraka. ”

Setiap perkara yang dilakukan adalah ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta’ala.. Setiap yang dilakukan itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. Natijahnya adalah pahala untuk diri sendiri. 

Islam merupakan agama wahyu yang tidak terpisah dengan antara yang Maha Pencipta dengan makhluk. 

Didalam al-Quran, iman dan perbuatan Allah selalu mengait-gaitkannya. Firman Allah yang bermaksud :

“Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, Sesungguhnya mereka beroleh syurga Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata: "Inilah Yang telah diberikan kepada Kami dahulu"; dan mereka diberikan rezeki itu Yang sama rupanya (tetapi berlainan hakikatnya), dan disediakan untuk mereka Dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri Yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. ” Al-Baqarah: 25 

Allah Subhanahu wa ta’ala. tidak pisah-pisahkan antara orang yang beriman dengan beramal soleh. Iman berkait rapat dengan amal solehatauamalkebaikan. 

AGAMA DAN KEPENTINGANNYA

Apakah Agama (ad-Din)
Ialah jalan dan manhaj (makna-makna lain). Allah berfirman maksudnya : Dia lah Yang telah mengutus RasulNya (Muhammad) Dengan membawa petunjuk dan ugama Yang benar (ugama Islam), untuk dimenangkan dan ditinggikanNya atas Segala ugama Yang lain, Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. At-Taubah :33 

Keperluaan Agama UntukManusia
Seseorang yang berakal pasti didahului oleh sesuatu pendapat atau aqidah yang menentukan matlamat dan memberi gambaran tentang langkah-langkah untuk melakukan. 
Allah menjadikan aqidah atau pendapat sebagai ketentuan bagi menentukan perjalanan dan usaha manusia. Agama ini jalan dan manhajnya adalah sangat perlu bagi manusia dan manusia tidak boleh melepaskan diri daripadanya. 

Agama Yang Lurus (al-Din dan al-Qaiyim)
Agama, jalan dan manhaj yang sesuai dapat menyempurnakan segala keperluan manusia perlu mempunyai beberapa syarat :
1. HendaklahPenciptadanPemilik agama ini bersifat Maha Mengetahui hikmat kejadian di atas muka bumi. 

2. Penciptadanpemilik agama hendaklah mengetahui segala yang kecil dan besar yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. 

3. Agama (ad-Din) merupakan agama yang tetap yang dapat menyelesaikan tingkah laku manusia. 

4. PemilikhendaklahMahaMengetahui dengan gerakan jiwa manusia yang menggerak dan mendorong kehidupan. 

5. Agama hendaklah mempunyai insentif yang boleh menyebabkan manusia melaksanakan ajaran dan takut mencanggahinya kerana tidak ada makna bagi agama yang tidak dilaksanakan. 

LemahnyaManusia Dari Mencipta Agama Yang Lurus

Manusia tidak berupaya mencipta agama untuk diri sendiri kerana :
1. Tidak ada sesiapa pun yang dapat mengetahui matlamat umum kenapa manusia dijadikan dan matlamat umum kejadian generasi manusia yang silih ganti kecuali pencipta manusia itu sendiri. 

2. Ilmu manusia sendiri adalah tidak sempurna. 

3. Manusia tidak mengetahuifitrahmerekasendiri. 

Agama Dan Fitrah

Mana-mana jua pencipta tidak akan membuat ciptaannya kecuali sesudah ia menentukan hikmat, tugas setiap bahagian dan cara operasi. Allah berfirman didalam surah An-Nahl ayat 60 maksudnya “bagi mereka Yang tidak beriman kepada hari akhirat itu, sifat Yang buruk, dan bagi Allah jualah sifat Yang tertinggi; dan Dia lah jua Yang Maha Kuasa, lagiMahaBijaksana. ”

Allah tidak menciptakan seseorang manusia kecuali untuk sesuatu tujuan yang telah ditetapkan olehnya mengikut manhaj perjalanan yang telah direncanakan. Keadaan manusia tidak akan stabil selagi mereka tidak berjalan mengikut hukum-hukum dan petunjuk-petunjuk agama kerana ia adalah agama yang diciptakan khas untuk manusia oleh penciptanya dan juga agama fitrah. Allah berfirman didalam surah Ar-Rum ayat 30 bermaksud “ (setelah jelas kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikutmu, Wahai Muhammad) ke arah ugama Yang jauh dari kesesatan; (turutlah terus) ugama Allah, Iaitu ugama Yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya; tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu; itulah ugama Yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

Islam Adalah Agama Fitrah

Agama islam adalah agama fitrah yang mengandungi matlamat umum di dalam dunia ini iaitu matlamat manusia menjadi khalifah. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud “dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu Dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang Yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal Kami sentiasa bertasbih Dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa Yang kamu tidak mengetahuinya". 

Agama yang benar ialah :
1. Agama yang menjelaskan kedudukan hakikat manusia dan menghubungkan antara bahagian hidupdengan matlamat umum kehidupan manusia. 

2. Agama yang syumul yang datang yang datang dari tuhan yang mengetahui apa jua aspek kehidupan manusia. 

3. Agama hendaklah sentiasa tetap dan memperbetulkan fitrah manusia. 

4. Agama hendaklah datang daripada tuhan yang amat mengetahui hakikat pembentukan manusia dan rahsia jiwa. 

5. Agama hendaklah mempunyai kekuatan yang dapat menegakkannya di dalam realiti kehidupan. 


Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206, 011-1070-4212
http://abdazizharjin.blogspot.com

Tajuk: Ekonomi Islam Dan Pelaksanaanya Di Malaysia

PENDAHULUAN
Setiap manusia dan kumpulan masyarakat ingin kepada pencapaian matlamat kesejahteraan dan kebahagian di dalam kehidupan ekonomi masing-masing. Secara umumnya ukuran kepada matlamat kesejahteraan ekonomi tersebut dikaitkan dengan pencapaian kecekapan yang maksimum di dalam proses membuat keputusan dan tindakan bagi penggunaan sumber-sumber ekonomi yang tersediadan terhad dan menjamin keadilan di dalam pengagihan. Hasil daripada pencapaian kecekapan peruntukan sumber dan keadilan pengagihan tersebut akan dapat menjamin pencapaian kebebasan ekonomi yang meluas kepada segolongan besar masyarakat dan seterusnya membolehkan juga kesejahteraan hidup yang mantap dan berterusan. Menurut ukuran Islam pencapaian-pencapaian kejayaan sebenar kehidupan ekonomi tidak terbatas kepada ukuran yang bersifat benda. Apa yang lebih diutamakan lagi ialah sejauh mana manusia dapat menyelaraskan pencapaian matlamat benda yang terbatas kepada kehidupan dunia kepada matlamat kehidupan akhirat yang merupakan matlamat terakhir dan sebenar kewujudan mereka di alam ini. 

Dengan itu sebenarnya masyarakat perlu terus mencari rumusan sistem ekonomi yang lebih sempurna untuk kepentingan ekonomi mereka. Bagi masyarakat Islam usaha tersebut kini tertumpu kepada merumuskan kehidupan ekonomi selaras kepada keperluan sistem ekonomi Islam sebenarnya bukanlah merupakan suatu yang mudah terutamanya pada peringkat praktikal atau amali. Daripada sumber-sumber utama pengetahuan atau bimbingan Illahi hanyalah menyediakan panduan asas dan prinsip umum yang perlu diberikan penilaian untuk merumuskan susunan atau organisasi yang sesuai dengan keperluan masyarakat berdasarkan kepada pertimbangan faktor masa, tahap kemajuan, tempat dan budaya yang dianuti. Prinsip umum sistem ekonomi Islam tersebut bolehlah dijadikan asas ukuran dalam usaha masyarakat menyusun kehidupan ekonomi mereka selaras dengan kehendak Islam. 

STRUKTUK SISTEM KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA
Tujuan dan Objektif:
1. Mengumpulkan modal yang mencukupi untuk pengeluaran, pengunaan dan pertukaran berdasarkan prinsip-prinsip islam. 
2. Mengagihkan modal kepada sektor-sektor yang benar-benar memerlukan dan boleh membawa faedah kepada masyarakat dan umat islam seluruhnya. 
3. Menentukan kestabilan harga dengan membuang elemen-elemen yang negatif dan haram seperti riba dan gharar. 
4. Menentukan keadaan ekonomi yang makmur dan bersih daripada segala jenis kesempitan dharuri di perinkat individu. 
5. Mewujudkan prinsip keadilan dan insan sesama manusia. 

Struktur sistem kewangan islam adalah mencakupi mencakupi tiga konponen utama seperti juga dengan sistem kewangan kovensional, iaitu instrumen kewangan, institusi kewangan dan pasaran kewangan. 

Instrumen Kewangan
Instrumen kewangan ialah sesuatu yang dicipta dan dikeluarkan oleh pihak yang memerlukan modal kepada pihak yang memberi modal atau pinjaman sebagai bukti terhadap modal atau pinjaman tersebut. Ia merupakan obligasi kewangan bagi si peminjam dana kepada pemilik dana atau pemegang instrument tersebut. 

Institusi Kewangan
Isntitusi kewangan adalah institusi yang mencipta dan memperniagakan instrumen-instrumen kewangan di samping berfungsi untuk memudahkan aliran sumber-sumber antara peserta pasaran. 

Pasaran Kewangan
Pasaran kewangan biasanya merujuk kepada mekanisme atau arena di mana instrumen kewangan diperniagakan dan harga bagi instrument tersebut ditentukan oleh kehendak permintaan dan penawaran. Ia berperanan sebagai penyalur sumber dana daripada unit lebihan kepada unit defisit dalam ekonomi. 

KEARAH PENYUSUNAN EKONOMI NEGARA MENGIKUTI LUNAS ISLAM

“Dan carilah pada apa yang telah di anugerahkan Allah kepada mu kebahagian negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan mu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagai mana Allah allah telah berbuat baik kepada mu, dan janaganlah kamu berbuat kerosakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. ” (Q28:77)

Masyarakat manusia sebenarnya sentiasa berusaha untuk mencari formula yang terbaik untuk membantu mereka menyusun atau melakukan organisasi kepada kehidupan ekonomi merekabagi mencapai matlamat yang dimaksudkan. 

Ekonomi Malaysia dan Keperluan Penyusunan Secara Islam
Amalan ekonomi di Malaysia merupakan sistem daripada sistem yang diamalkan penjajah yang berasaskan kepada sistem kapitalisme. Namun pendekatan yang diambil bukan lah mengantikan amalan secara islam tetapi mewujudkan dualism amalan ekonomi dalam aspek tertentu iaitu antara amalan islam dan tetap meneruskan amalan semasa yang bertentangan dengan islam. 

Penyusunan Ekonomi Menurut Sistem Ekonomi Islam
Menyedari kelemahan dan kurang kemampuan ekonomi semasa dalam menjamin pencapaian kesejahteraan kehidupan masyarakat suatu cara penyusunan yang lebih sempurna perlu di lakukan. Kepada masyarakat islam sistem tersebut merupakan sistem ekonomi islam yang pada dasarnya perlu dibina berdasarkan kepada asas dan perinsip syariah islam. 

Penyusunan ekonomi menurut islam merangkumi kepada :
i)Asas falsafah kewujudan dan kehidupan ekonomi islam
ii)Pemilikan harta /sumber-sumber ekonomi
iii)Proses pelaksanaan keputusan asas dan peranan kerajaan dalam kehidupan ekonomi
iv)Penyaluran maklumat bagi tujuan pembuatan keputusan yang bermakna


PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM SEKTOR PELABURAN
Dalam islam, konsep shirkah atau pensyarikatan secara umumnya adalah berasaskan kepada konsep pelaburan. 
Ciri-ciri pelaburan dalam islam adalah seperti berikut:
i)Modal mesti disedaiakan oleh salah seorang atau kedua-dua orang dalam sesebuah perkonsian berdasarkan bentuk kontrak yang dimasuki. 
ii)Modal itu mesti diadakan dalam bentuk tunai dalam bentuk tunai dan sekiranya aset di terima sebagai modal perniangaan, maka ianya mestilah diberi nilaian berdasarkan nilai semasa dan tertakluk kepada penurunan nilai. 
iii)Keuntungan tidak boleh ditetapkan dalam jumlah yang tertentu. Ianya mestilah dalam bentuk peratus atau bahagian. 
iv)Keuntugan ditakrifkan sebagai peningkatan kepada jumlah modal yang disediakan. 
v)Kerugian mesti diatanggung oleh kedua-dua pihak yang berkongsi dan cara perkonsian ini berbeza daripada satu kontrak kepada kontrak yang lain. 
vi)Aktiviti pelaburan ini mestilah halal dan dibenarkan oleh syariah. 
vii)Setiap pihak mempuyai hak dan tanggungjawab yang mesti diperjelaskan dalam perjanjian untuk mengelak perselisihan. 
viii)Setiap pihak boleh membatalkan kontrak perkonsian. Namun, boleh disyaratkan cara pembatalan itu dan sekiranya ini telah dimasukkan dalam perjanjian, ia adalah mengikat kedua belah pihak. 

Pandangan Islam Terhadap Pelaburan saham 
Kegiatan pelaburan adalah dituntut dalam islam asalkan ia tidak bercangah dengan prinsip-prinsip islam. Islam sentiasa mengalakkan supaya wang yang beredar di dalam sistem ekonomi bagi tujuan yang produktif. Terdapat nas yang mengalakkan umat islam supaya tidak mengunakan harta sesama mereka, terutama secara salah, dan kita digalakkan supaya bergiant dalam perniagaan. Ini dijelaskan dalam Surah 4:29 yang bermaksud, 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesunguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. ”

Ayat ini boleh dilihat dalam konteks pelaburan saham sebagai perkonsian pemilikan ke atas sebuah syarikat bagi tujuan perniagaan. 

KONSEP TAKAFUL DAN AMALANNYA DI MALAYSIA
Insurans merupakan pampasan kewangan apabila berlaku sesuatu malapetaka. Akta takaful 1984 mentakrifkan takaful (insurans islam) sebagai satu skim yang berasaskan persaudaraan, perpaduan dan bantuan bersama yang menyediakan pertolongan dan bantuan kewangan kepada peserta-perserta yang sama-sama bersetuju untuk memberi sumbangan bagi maksud tersebut. isnsuran menurut islam bebas dari unsur-unsur seperti gharar maysir dan riba. 

Objektif Takaful
i. Untuk merealisasikan ikatan kasih saying, persaudaraan islam dan kesatuan dalam masyarakat. 
ii. Untuk menjaga masyarakat daripada kesan-kesan buruk akibat musibah dan malapetaka yang menimpa. 
iii. Untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan kebahagian di dunia kepada ahli masyarakat yang ditimpa kesusahan. 
iv. Umtuk menyalurkan harta ke jalan yang dituntut, iaitu melalui amalan menabung bagi menghadapi sebarang kemungkinan kemudaratan. 
Ciri-Ciri Takaful
Sistem takaful mestilah berasaskan konsep al-takaful dan mempuyai ciri-ciri tersebut:
i. Pemegang polisi saling berkerjasama atara satu sama lain bagi mengadakan manfaat bersama. 
ii. Setiap pemegang polisi akan membayar sumbangan bagi membantu rakan-rakan yang memerlukan bantuan. 
iii. Insurans ini tergolong di bawah perjanjian memberi sumbangan atau derma yang bertujuan untuk mengagihkan kerugian dan menyamaratakan tanggungan mengikut kaedah pengumpulan sumber bersama. 
iv. Unsur ketidaktentuan berkaitan dengan bayaran sumbangan dan manfaat bayaran dapat diketepikan. 
v. Tidak bertujuan memberi keuntungan atau melebihkan kepada satu pihak sahaja sehingga boleh merugikan pihak-pihak yang lain. 

KAITAN BUNGA DENGAN RIBA YANG DIHARAMKAN DALAM ISLAM
Pengertian Bunga
Bunga merupakan pampasan yang diberikan kepada si piutang oleh peminjam kerana keuntungan yang mungkin akan diperolehnya daripada menggunakan wang hutang tersebu. 

Pengertian Riba
Riba merupakan bayaran lebihan daripada wang pokok (harta asal) mengikut perjanjian yang disyaratkan terlebih dahulu. Kontrak ke atas pertukaran barangan tertentu yang tidak di ketahui persamaannya pada timbangan atau sukatan yang diakui oleh syarak atau penanguhan serahan salah satu barangan yang ditukarkan atau yang diperdagangkan bagi pertukaran mata wang dan barangan ribawi. 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Dan peliharalah diri kamu daripada api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. ”Ali-‘imran (3:130-131)

Ayat ini dengan terang menyatakan penharaman riba bagi umat islam. 
Amalan riba ini merujukan kepada amalan urusan hutang masyarakat jahiliah dan pada awal permulaan islam yang berbentuk berlipat ganda. Ia berpunca daripada urus niaga jual beli ataupun urusan pinjaman. Islam menharamkannya kerana riba ini dapat menindas golongan miskin dengan mengenakan bayaran bunga yang tinggi, hal ini menyebabkan golongan itu tidak dapat menjelaskan hutang-piutang yang semakin bertambah jumlahnya. 

PERANAN ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN UMMAH
Zakat adalah salah satu daripada rukun islam yang ketiga. Mengeluarkan zakat disisi islam adalah wajib. Objektif zakat dalam pembangunan ummah adalah:

1. Ia mempertingkatkan nilai hidup pengeluar zakat. 

Dalam al-Quran Allah menjelaskan, satu daripada objektif zakat ialah untuk membersih dan menyucikan diri pengeluar zakat. Menyuci diri daripada sifat kedekut selain itu ia juga melatih seseorang itu berbelanja dengan betul. 

2. Ia membersih dan menyuburkan harta. 

Dalam mencari kekayaan kadang-kadang secara tidak sengaja berlaku perncerobohan terhadap hak orang lain. Kejadian seperti ini menyebabkan harta yang dikumpul itu dicemari oleh hak orang lain di dalamnya. Zakat harus dikeluarkan bagi membersihkan dari pergantungan seperti itu. 

3. Membantu pihak yang memerlukan. 

Zakat bagi membantu mereka yang terdiri daripada fakir miskin, mereka yang dihimpit beban hutang, mereka yang keputusan belanja dalam perjalanan dan sebagainya. 

4. Memperkukuhkan jaminan social. 

Ia membantu melaksanakan jaminan social. Kerana pemberian kepada fakir miskin dan pihak-pihak lain yang memerlukan bukan sahaja memberi kesan kepada individu tetapi kepada masyarakat juga. 

Peranan Zakat Terhadap Pembangunan Diri Dan Sosio-Ekonomi

Zakat yang diwajibkan oleh islam merupakan satu sistem kehartaan dan ekonomi umat islam yang berperanan untuk membangunkan diri manusia dan budaya mereka. 

Antara tujuan zakat diwajibkan dalam islam adalah :

1. Mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi
2. Mengelak pembekuan harta kekayaan
3. Pengagihan dana zakat kepada yang dhaif
4. Zakat mengalakkan rakyat termiskin berusaha
5. Zakat sebagai insentif kepada golongan miskin

KESIMPULAN 
Malaysia kini di ambang perkembangan yang amat pesat. Dengan melalui satu krisis ekonomi yang begitu gawat, telah mendewasakan kita. Kita telah memperoleh banyak ganjaran dan tiada yang sehebat reality yang berlaku di depan mata. Kita juga sedar bahawa tiada jalan singkat kepada kejayaan sesebuah negara atau jawapan mudah kepada masalah masalah yang dihadapi oleh negara. Kita telah memulakan langkah yang pertama dalam tahun 1983. Dengan polisi dan asas yang kini sudah kukuh, perbangkan dan kewangan Islam bukan bukan sahaja akan mucul sebagai salah satu daripada komponen penting dalam sistem kewangan tetapi juga akan memainkan peranan penting dalam sistem pembangunan negara. 

Rujukan

Ahmad, H. Z. (1979). Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Bulan Bintang Jakarta. 
Al-Salleh, D. S. (N. D. ). Sistem Dan Kewangan Dalam Islam. 1986: Malindo Printers Sdn. Bhd. 
Ghani, A. M. (2006). Dinamisme Kewangan Islam Di Malaysia. University Of Malaya. 
Hassan, N. M. (2002). Ekonomi Islam Dan Pelaksanaan Di Malaysia. Dasar Cetak (M) Sdn. Bhd. 
Siddiqi, M. N. (1987). Pemikiran Ekonomi Islam. Nurin Enterprise. 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206, 011-1070-4212
http://abdazizharjin.blogspot.com

Tajuk: Nilai-Nilai Kemanusian Dalam Tamadun Islam

PENDAHULUAN
Nilai bermaksud darjah, kualiti, mutu, taraf atau sifat ketinggian. Nilai dianggap sebagai batu asas kepada pembinaan setiap tamadun. Tamadun lahir daripada manifestasi tauhid, perkembangan tamadun India banyak mempengaruhi konsep ketuhanan Hindusisme yang bersifat Politiesime manakala tamadun Jepun juga dibenuk oleh agama Shintoisme. 

Setiap tamadun memperlihatkan penojolan masing-masing yang tidak dimiliki oleh tamadun lain. Contohnya, tamadun Greek terkenal dengan falsafah dan keseniannya. Manakala tamadun Islam menyerlahkan dengan pandangan semestanya yang menyeluruh terhadap pencapaian bidang sains dan teknologi. Tamadun Islam turut mempunyai beberapa ciri yang terdapat pada tamadun-tamadun lain. Namun tamadun Islam tetap menitik beratkan beberapa ciri bersifat material disembangkan dengan ciri khusus yang menekankan aspek ruhaniah. 

Dalam sejarah manusia tamadun sering sahaja dilihat sebagai pencapaian yang tinggi yang mampu dicapai oleh sesuatu bangsa. Kewujudan sesebuah tamadun sebenarnya sangat bergantung kepada kebolehan bangsa pembentuk tamadun tersebut memenuhi beberapa kriteria umum. Persamaman antara tamadun terdapat beberapa nilai yang dikongsi bersama antara tamadun. 

NILAI-NILAI KEMANUSIAN DALAM TAMADUN ISLAM. 

1. NILAI TOLONG MENOLONG

Bebuat baik kepada manusia lain dan membantu manusia lain yang mengalami musibah tanpa memandang suku, ras, warna kulit atau agamanya. Contohnya, dalam berlakukan gempa di Nias, korban berlakunya dalam kalangan Muslim dan bukan Muslim. Nias adalah dearah yang mejoriti penduduk yang bukan beragama Islam. Namun, Islam tetap memerintahkan agar supaya kita mewujudkan nilai-nilai kemanusian dengan memberi bantuan dan meringankan beban. Dalam Al-Quran juga menceritakan tentang Islam menjunjung tinggi nilai kemanusian. Contohnya, kaum kafir Quraisy kalah dalam peperangan perang badar. Kaum muslim tulus memakamkan kaum kafir yang terbunuh, sebagaimana meraka memakamkan kaum muslim. 

2. NILAI KEKELUARGAAN

Keluarga extended yang mempunyai bierarki kuasa yang menentukan kedudukan kaum wanita dan lelaki. Jika dilihat pada ajaran Islam, pembentukan institusi keluarga berpaksikan kepada kasih sayangdan tanggungjawab. Sebagai contoh, bermulanya proses pencarian jodoh, memperincikan tanggungjawab suami isteri, anak dan lain-lain. Apabila masyarakat bahagia dan berkualiti maka lahir generasi sebuah masyarakat dan begitulah sebaliknya. Menurut konfusianisme, kesetian dan pertalian yang erat merupakan konsep kekeluargaan yang terpenting. Ia menekankan lima bentuk hubungan iaitu ayah dan anak, abang dan adik, sahabat dan sahabat, suami dengan isteri. 

3. NILAI ALAM SEKITAR

Alam sekitar merupakan satu prinsip yang diterima oleh semua agama kerana ia dianggap sebagai anugerah tuhan. Manusia sebagai khalifah Allah berperanan untuk memelihara alam sekitar. Tamadun Islam adalah tamadun yang mengajar manusia membuat hubungan yang baik dengan alam sekitar. Bagi semua agama, memelihara alam sekitar bermakna menggunakan anugerah tuhan secara amanah dan bertanggungjawab dan ada sesetengah tamadun lain memelihara alam sekitar itu disembah dan dilihat sebagai Divine Power. Walaubagaimanapun, perbezaan tamadun-tamadun ini tetap memelihara alam sekitar dari kemusnahan. 

4. NILAI KEPIMPINAN

Faktor ini merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi interaksi antara tamadun di Asia. Ini kerana seandainya pemimpin atau raja bersikap adil dan toleran, maka interaksi akan berlaku dalam amai dan damai. Fenomena sebaliknya akan berlaku seandainya pemimpin bersikap kuku besi dan tidak bersikap toleransi kepada rakyat jelata. Terdapat perbezaan dari kalangan pemimpin. Contohnya, Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam tidak menyekat orang yahudi dan kristian dalam pemerintahan Madianah, sebaliknya hak mereka dilindungi undang-undang. Contoh pemimpin yang tidak bertoleransi ialah Sultan Shamsuddin Altamish di India yang bertindak keras terhadap penganut Hindu. Seorang pemimpin yang dilantik hendaklah seorang yang mempunyai sifat adil, berpengetahuan tinggi dan berkemampuan untuk memimpin. 

5. NILAI KEMANUSIAN 

Nilai kemanusian adalah nilai-nilai yang tegak berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kemulian manusia sama ada kebebasan dan kemerdekaan, nama baik, kehormatannya dan hak-haknya, memelihara darahnya, harta serta kerabat keturannya dalam kedudukan mereka sebagai individu anggota masyarakat. Ini adalah matlamat utama tamadun islam dalam menjaga agama, maruah, harta, diri dan akal. Islam menjamin setiap nilai yang diperlukan oleh manusia sejagat ia merangkumi kehidupan di dunia dan akhirat. Semua tamadun bersifat seragam menentang salah guna kuasa, jenayah, ketidakadilan dalam membuat keputusan dan lain-lain sifat yang meruntuhkan nilai-nilai kemanusian sejagat. Nilai kemanusian turut membibitkan rasa simpati. Sebagai contohnya permasalahan Palestin mengundang simpati banyak pihak. 

6. NILAI KEILMUAN 

Ilmu berkait rapat dengan iman-iman membangkitkan kesedaran tentang kepentingan ilmu kerana ia disebut di dalam ajaraan Islam seperti didalam Al-Quran dan Hadith. Contohnya, surah Al-Alaq ilmu meningkatkan iman dengan pengetahuan tentang hukum halal dan haram menimbulkan perasaan takut. Dalam ajaran Islam persoalan tauhid memainkan peranan yang amat penting dalam transformasi manusia. Tetapi dalam ajaran Buddha dan beberapa aliran Hindu, transformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencai diri sendiri. Ilmu membangkitkan perasaan hormat, kagum. Islam pernah melalui zaman kegemilangan kerana ilmu. Seorang cendikiwan Barat menyebut “ kita sepatutnya menganggap orang Islam sebagai pengasas yang sebenar bagi ilmu sains, kalau tidak kerana tamadun Islam yang muncul di Andalus, sudah tentu Eropah akan terkebelakang beberapa abad ”. 

PENUTUP

Terdapat banyak huraian tentang tamadun disebabkan para sarjana mendefinisikannya dari pelbagai perspektif. Sama ada tamadun dilihat sebagai pencapaian tetinggi yang diperolehi oleh sesebuah masyarakat dalam pelbagai bidang kehidupan atau kemajuan dalam konteks pembangunan material atau kecanggihan teknologi, ia wajar dilihat dalam prospek yang lebih luas di mana terdapat aspek-aspek lain juga tidak kurang pentingnya bagi sesebuah tamadun seperti nilai keagamaan, kerohanian, keutuhan institusi keluarga, kehalusan budi pekerti dan adab, dan matlamat pencapaian kebahagiaan didunia dan juga akhirat. 

Tamadun Islam telah memenuhi semua pra-syarat sebuah peradaban yang terkehadapan, perbezaan dasar antara tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain kerana berakar umbi kepada Al-Quran dan sunnah, fokus pemacuannya tidak tersasar daripada landasan akidah, syariah, dan akhlak. Tamadun Islam turut dibangunkan oleh masyarakat beragama lain kerana mereka dianggap sebahagian daripada entiti tamadun Islam. 

Antara tamadun seharusnya saling lengkap melengkapi antara satu sama lain dengan terbinanya interaktif positif dalam pelbagai lapangan hidup kerana kehidupan ini merupakan perkongsian antara sesama manusia. Apa pun, sumbangan tamadun islam pada dunia secara kesuluruhannya memang suatu hakikat yang tidak dapat dinafikan. 


Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206, 011-1070-4212
http://abdazizharjin.blogspot.com

Tajuk: Pencapaian Tamadun Islam Di Zaman Khulafa Ar-Rasyidin

PENDAHULUAN
Tamadun Islam pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin yang diterajui oleh empat orang sahabat Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam ialah Abu Bakar As-Siddiq r. a., Umar bin Al-Khattab r. a., Uthman bin Affan r. a., dan Ali bin Abi Talib r. a. merupakan lembar-lembar cemerlang dari bahagian tamadun islam yang menerangi seluruh perjalanan sejarah, dan tidak mungkin dapat dihapuskan oleh perjalanan sejarah tokoh-tokoh lain kerana lembar-lembar sejarah mereka penuh dengan kemuliaan, keagungan, keikhlasan, jihad, dan dakwah demi tegaknya prinsip-prinsip mulia Islam. Tamadun Islam pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin banyak memberikan sumbangan besar di dalam perkembangan Islam di seluruh dunia dan menjaga kehormatan serta keagungan agama Islam di mata dunia. Tamadun Islam pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin sememangnya amat digeruni oleh tamadun-tamadun lain seperti Rom dan Parsi kerana kekuatan dan keteguhan syiar Islam semasa waktu itu. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin berkembang dengan cara yang berbeza dan sumbangan yang berbeza daripada setiap khalifah yang memerintah pada masa tertentu pada zaman pemerintahan mereka. Corak kepimpinan dan pentadbiran yang digunapakai merupakan adil dan saksama terhadap semua kaum pada zaman itu dan rakyat dapat hidup dengan aman dan tenteram. Khulafa Ar-Rasyidin wujud setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam yang menggunakan gelaran Khalifah sebagai bermaksud penganti Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam selepas wafatnya baginda. 

PENCAPAIAN KHALIFAH PERTAMA ( ABU BAKAR AL-SIDDIQ)
1.Pengukuhan kuasa dan pentadbiran
-Melancarkan Gerakan Riddah untuk memerangi golongan-golongan murtad, golongan yang enggan membayar zakat selepas wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam dan golongan-golongan yang enggan menunaikan kewajiban solat serta golongan nabi palsu. 
-Membuat pembaharuan terhadap polisi pemerintahan Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam iaitu setiap wilayah dilantik wakil sebagai pemerintah, madinah masih kekal sebagai pusat pemerintahan dan pentadbiran, Abu Ubaidah al-Jarrah dilantik sebagai pemegang amanah perbendaharaan kerajaan, melantik pembantu dalam pentadbiran yang terdiri daripada kalangan sahabat dan melantik Umar Al-Khattab sebagai ketua dalam hal kehakiman. 

2. Perundangan
-mengumpulkan semua ayat-ayat suci Al-Quran dalam satu kitab kerana banyak hafiz telah syahid semasa perang di Yamamah maka beliau menyuruh Zaid untuk melakukan tugas menghimpunkan ayat-ayat suci Al-Quran. 

3. Perluasan kuasa dan pengaruh
-Meluaskan pengaruh Islam dan pengukuhan kuasa dengan menyerang wilayah yang berada di bawah pengaruh Rom dan Parsi seperti Palestin dan Syria. 

PENCAPAIAN KHALIFAH KEDUA ( UMAR AL-KHATTAB)

1.Politik dan Pentadbiran
-Membentuk majlis Asyura yang berfungsi sebagai Lembaga Tertinggi Negara untuk membincangkan tentang pentadbiran, politik dan juga sosial. 
-Dalam pentadbiran, Umar membuat pembaharuan terhadap wilayah-wilayah Islam iaitu dengan memecahkan kawasan dan pusat pemerintahan di wilayah yang berasingan. 
-Melantik seorang wakil dan beberapa pegawai untuk menjalankan pentadbiran dan mereka mestilah membuat laporan kepada khalifah setiap tahun. 
-Mengemaskini dan memperbaharui undang-undang pentadbiran tanah di samping mengubahsuai dalam penempatan cukai urusan dan pentadbiran serta usaha terhadap hartanah. 
-Tanah yang menjadi milik penduduk Iraq dikekalkan sebagai hak milik mereka, tetapi mereka mestilah membayar cukai kepada kerajaan. 
-Tanah yang asalnya menjadi hak milik kerajaan Rom setelah dikalahkan dibahagikan kepada peanduduk dan petani. 
-Membuat projek pengairan di Mesir dan Iraq untuk meningkatkan hasil pertanian. 
-Hak milik diberikan kepada sesiapa sahaja yang akan mengusahakannya, tetapi hak milik tersebut ditarik balik sekiranya mereka tidak mengusahakan dalam masa tiga tahun. 

2.Perluasan kuasa dan pengaruh
-Pembaharuan dan penyusunan dalam lapangan ketenteraan seta meneruskan perluasan kuasa terhadap wilayah yang masih berada di bawah pengaruh kerajaan Rom dan Parsi. 
-Membayar gaji khususnya kepada anggota tentera. 
-Tentera ditubuhkan dalam dua bentuk, iaitu tentera tetap dan tentera simpanan. 
-Bandar utama dijadikan pusat ketenteraan, seperti Madinah, Kufah dan Basrah. 
-Membentuk pasukan polis rahsia dan pengintip. 

3.Perundangan 
-Gaji hakim dinaikkan untuk mengelakkan daripada berlakunya rasuah. 
-Menambahkan hukum sebat kepada peminum arak daripada 40 kepada 80 sebatan dengan tujuan menakutkan rakyatnya tentang bahayanya. 
-Menetapkan sembahyang terawih sebanyak 20 rakaat dan diadakan secara berjemaah. 
-Mengadakan cukai tanah untuk kerajaan. 
-Jatuh talak tiga bagi sesiapa yang menyebutnya tiga kali serentak, sedangkan pada masa Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam dan Abu Bakar As-Siddiq hanya jatuh satu talak sahaja. Penetapan itu hanya untuk mengelakkan rakyat memudahkan perkara talak. 

4.Pencapaian sosial
-Menurunkan kadar cukai jizyah terhadap kafir Zimmi supaya mereka tidak merakan tertekan. 
-Golongan hamba diberikan perhatian dan perlindungan agar mereka tidak ditindas dan tidak dihina. 
-Memperkenalkan kalendar Islam dengan menggunakan Tahun Hijrah bermula dari tarikh hijrah nabi ke Madinah. 
-Mengadakan penjara untuk menempatkan penjenayah. 
-Menubuhkan pasukan polis pertama dalam Islam. 
-Menubuhkan pejabat Baitul Mal di setiap Wilayah Islam. 

PENCAPAIAN KHALIFAH KETIGA ( UTHMAN A’FFAN )
1.Mengarahkan Al-Quran dibukukan dan disalin semula dalam mushaf rasmi yang dikenali mushaf Uthmani. 
2.Salinan dibuat dalam beberapa buah dan dihantar ke kawasan tertentu untuk menetapkan umat Islam mengikut satu bentuk bacaan, iaitu berdasarkan tulisan Rasm Uthmani. 
3.Membesarkan Masjib Al-Nabawi di Madinah.  

PENCAPAIAN KHALIFAH KEEMPAT ( ALI BIN ABI TALIB )
1.Menukarkan gabenor yang dilantik oleh Khalifah Uthman dengan gabenor yang baru, contohnya Syria, Mesir, Basrah, Kufah dan Yaman. 
2.Mengambil semula harta tang telah diberikan oleh Khalifah Uthman kepada keluarga dan kerabatnya daripada sumber dan harta kerajaan. 
3.Menukar pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. 
4.Menganjurkan Amar Makruf Nahi Mungkar kepada rakyatnya di dalam pidatonya. 
5.Mengajarkan kaum muslimin cara perlaksanaan hukuman rejam. 

KESIMPULAN
Kesimpulannya, Pencapaian Tamadun Islam di zaman Khulafa Ar-Rasyidin dapat diringkaskan dengan bahawa tamadun Islam pada zaman ini sememangnya membawa banyak pencapaian yagn mana amat membantu umat-umat Islam kini. Pencapaian yang dibawa oleh pemimpin atau khalifah pada zaman itu mencorakkan kemajuan tamadun Islam pada zaman sekarang. Pada zaman berikut, syiar Islam sememangnya teguh dan kukuh. Kebanyakkan pemimpin pada zaman tamadun Islam di zaman Khulafa Ar-Rasyidin berhadapan dengan masalah yang besar namun masih boleh dihadapi oleh khalifah yang memerintah. Sistem pemerintahan yang digunapakai oleh tamadun ini sememangnya telus, adil dan saksama dari setiap segi kerana berpandukan Al-Quran, As-Sunnah dan hadis. Setiap khalifah mempunyai cara yang tersendiri dalam mentadbir kerajaan tamadun Islam dan mempunyai pencapaian sendiri yang tertentu. 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-4006-206, 011-1070-4212
abdazizharjin.blogspot.com

Tajuk: Riwayat Hidup Nabi Ibrahim AS

PENDAHULUAN
Nama sebenar Nabi Ibrahim as adalah Ibrahim bin Tarikh bin Nahor bin Sarugh bin Roghou bin Falegh bin Aabir bin Soleh bin Arfakhsyaz bin Saam bin Nuh (as). 

Al-Haafizh bin Asaakir di dalam kitabnya yang mengandungi sejarah hidup Nabi Ibrahim as ada menyebutkan riwayat yang di peroleh dari Ishak bin Basyar Al-Kahiliy, penulis kitab Al-Mubtadaa bahawa nama ibu kepada Nabi Ibrahim as adalah Umailah. Di dalam kitab itu ada diterangkan secara panjang lebar tentang kisah kelahiran Nabi Ibrahim. Berbeza dengan Al-Kulabiy, menurut beliau nama ibu kepada Nabi Ibrahim as adalah Boona binti Karibta bin Kartsiy dari kalangan bani Arfakhsyaz bin Saam bin Nuh. 

Ibnu Asakir dalam riwayat lain yang bersumber daripada Ikrimah mengatakan bahawa Nabi Ibrahim as sering dipanggil sebagai Abu Dhaifan. Mereka mengatakan bahawa apabila usia Tarikh mencapai 75 tahun, isterinya melahirkan Ibrahim as, Nahor dan Haron. Dalam urutan persaudaraan itu, Nabi Ibrahim lahir di tengah, berada di antara kedua saudaranya. Haron meninggal di kampung halamannya sewaktu Tarikh, ayahnya masih hidup. Tanah kelahiran Haron bernama Al-Kalidaniyyin (Caledonia). Orang-orang menyebutnya sebagai Negeri Babil. 

Para ahli sejarawan terkemuka ada mengatakan bahawa setelah memasuki usia dewasa, Ibrahim menikahi Sarah iaitu anak perempuan kepada Haron, anak saudaranya sendiri. Selepas itu mereka menerangkan bahawa Tarikh mengajak anak-anaknya, Ibrahim serta isterinya Sarah dan anak saudaranya iaitu Luth bin Haron pergi dari Caledonia menuju Kan’aan. Tiba di Hirran, Tarikh menemui ajalnya ketika beliau mencecah usia 250 tahun. 

Mereka menyambung perjalanan ke kan’an atau lebih dikenali wilayah baitul maqdis. Dari masa ke semasa mereka berpindah tempat sehingga menjejakkan kaki di wilayah jazirah dan syam. 

Kepercayaan orang ramai ketika itu dikenali sebagai menyembah tujuh bintang. Masyarakat yang tinggal di ibu kota Damsyik ketika itu peribadatan mereka mengikuti kepercayaan ini. Dalam kaedah peribadatan mereka menghadap kea rah selatan menyembah tujuh bintang dengan bermacam ucapan dan tindakan. 

Oleh yang demikian, pada setiap pintu gerbang kota Damsyik lama terdapat haikal yang menggambarkan salah satu bintang itu. Mereka memperlakukannya sebagai tempat kembali dan tempat peribadatan. 

RIWAYAT HIDUP NABI IBRAHIM AS
DAKWAH IBRAHIM KEPADA AYAHNYA

Sasaran dakwah yang paling awal dituju kepada ayahnya, Tarikh. Sebagaimana diketahui, ayah Nabi Ibrahim as termasuk dalam kalangan pengikut paganisme (menyembah berhala). 

Dakwah yang disampaikan oleh ibrahim AS kepada ayahnya dilakukan melalui kaedah mushawarah (berbincang) dan mujadalah (berdebat). Disentuh juga tentang cara ibrahim AS menyeru ayahnya menuju kebenaran dengan menerapkan sikap lemah lembut, memberi keterangan secara terperinci dan memberi petunjuk yang lebih baik. 

“ Ayah ! Sesungguhnya aku telah memperoleh ilmu yang tidak kamu peroleh. Maka ikutlah aku. Aku akan membimbingmu (menuju) jalan yang lurus ”. (surah maryam: 43)

“ biarkanlah aku selamanya ”. (surah maryam: 46)

maksudnya, ayah ibrahim menentang pemutusan hubungan keluarga dalam waktu yang lama. 

Ibrahim berkata: ‘Semoga keselamatan terlimpah untukmu. Aku akan memohonkan pengampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Aku pasti akan menjauhkan diri darimu dan dari berhala-berhala yag kamu seru selain Allah. Aku akan berdoa kepada Tuhanku, semoga aku tidak kecewa dengan berdoa

BABILON DAN PENYEMBAHAN BERHALA
Penduduk Negeri Babil (Babilonia) kuno dikenali sebagai masyarakat yang menyebah berhala. Mereka adalah sebuah masyarakat yang mengalami kehancuran dan kekacauan dalam system peribadatannya. Kenyakinan yang mereka pegang secara kuat adalah sesuatu hal yang sangat rendah dan tidak berasas. 

Di dalam surah ash-shaffat ayat 83-98 ada menjelaskan perihal Nabi Ibrahim AS yang mengingkari kaumnya yang mnyebah patung berhala. Beliau menghina patung-patung berhala itu di hadapan kaumnya. Ibrahim AS memandang remeh berhala mereka dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak bernilai. 

Kebanyakkan masyarakat yang menyembah berhala itu kerana dengan alas an orang tua dan nenek moyang mereka menyembahnya. Mereka cukup mnyedari bahawa patng berhala yang disembah itu sama sekali tidak dapat mendengar dan melihat selain tidak bermanfaat atau membahayakan. Mereka dibawa arus dala beribadah menyembah berhala daripada orang-orang terdahulu dari keturunan mereka. 

TINDAKAN IBRAHIM TERHADAP BERHALA
Suatu ketika Ibrahim AS menyatakan sumpah akan menghancurkan berhala-berhala itu. Ada yang berpendapat bahawa sumpah itu diucapkan oleh Ibrahim AS secara tersembunyi di dalam hatinya. Menurut Ibnu Mas’ud katakana bahawa ucapan itu didengar oleh sebahagian orang di antara mereka. 

Di kalangan masyarakat Nabi Ibrahim AS, mereka telah memiliki tempat tertentu yang digunakan untuk perayaan atau peribadatan di stiap tahun. Tempat itu berada di pusat kota. Pada hari perayaan ayahnya mengajak Ibrahim AS untuk mengikuti perayaan itu tetapi beliau menolaknya. 

Ucapan itu sudah cukup memberi pengertian untuk merendahkan patung berhala mereka sebaliknya menolong agama Allah Subhanahu wa ta’ala yang hak. Sikap Ibrahim itu juga menunjkkan tanda penolakan terhadap keinginan mereka mengajaknya untuk menyembah berhala yang seharusnya dibinasakan secara keseluruhan. 

Apabila mereka telah berangkat ke tempat perayaan itu, Ibrahim AS tetap berada di rumah tetapi diam-diam beliau menggunakan kesempatan itu untuk berangkat menuju ke tempat patung berhala itu. 

Penggunaaan tangan sebelh kanan, Ibrahim AS segera menghancurkan berhala itu. Patung berhala itu beliau hancurkan dengan beralatkan kapak. Hanya yang besar sahaja patung berhala itu beliau tinggalkan tidak terusik. Menurut suatu keterangan, beliau sengaja meletakkan kapaknya di tangan berhala itu dengan maksud bahawa ia cemburu menerim penyembahan bersama patung berhala kecil. 

Puncak dari pendebatan yang tidak seimbang telah menimbulkan kemarahan kaumnya lalu mereka mngambil keputusan untuk membakarnya. Allah Subhanahu wa ta’ala telah menyelamatkan Ibrahim AS dari terkena panasnya api itu. 

HIJRAH NABI IBRAHIM AS
Ibrahim AS telah meninggalkan kaumnya (berhijrah) untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta’ala hingga ketika itu isterinya masih belum mendapat anak. Ada yang berpendapat bahawa isterinya, Sarah mengalami kemandulan. Luth anak dari saudaranya mengikuti hujrah beliau dan isteri. 

Para ahli kitab mengatakan bahawa sewaktu Ibrahim berangkat menuju ke Syam, Allah Subhanahu wa ta’ala menurunkan wahyu kepadanya: “aku akan jadikan bumu ini untuk keturunanmu selepas kamu. ” Sebagai ungkapan rasa syukur maka Ibrahim AS menyelenggarakan korban di tempat itu. Beliau menempatkan kubah di sebelah timur Baitul Maqdis. 

Kemudian beliau berangkat menuju ke Taiman dengan berjalan kaki tanpa persiapan. Ketika itu beliau dan penduduk setempat mengalami kelaparan, kekeringan dan kesulitan mendapatkan makanan. Lalu mereka berpindah ke Mesir. 

Menyentuh kisah Sarah dan Rajanya, mereka mngatakan bahawa Ibrahim AS berkata kepadanya: “jika kamu ditanya, jawablah bahawa aku adalah saudaramu. ” Mereka mengatakan bahawa dalam kerajaan itu, Sarah mendapatkan layanan yang sangat baik dari RajASetelah dirasakan cukup, mereka kembali ke Taiman iaitu Wilayah Baitul Maqdis. Beliau dibekalkan dengan hadiah berupa kenderaan, pelayan (hamba), dan makanan. 

Bebrapa waktu kemudian Ibrahim AS kembali dari Mesir ke Taiman dengan membawa sekumpulan binatang ternakan, pembantu, serta harta benda dalam bentuk yang banyak. Allah Subhanahu wa ta’ala menurunkan wahyu kepada Ibrahim AS. beliau diperintahkan supaya melepaskan pandangannya memerhatikan kea rah utara, selatan, timur dan barat. 

KELAHIRAN ISMAIL AS
Para ahli kitab mengatakan bahawa dalam doanya, ibrahim AS memohon kepada Allah Subhanahu wa ta’ala agar diberi keturunan yang baik. Suatu hari sarah berkata kepadanya: “mungkin tuhan telah menutup diriku untuk mempunyai anak, maka silalah engkau menikahi pembantuku. Mudah-mudahan allah Subhanahu wa ta’ala memberimu anak darinya. ”

Ibrahim telah menikahi hajar, pembantu sarah. Tidak lama selepas itu, hajar pun hamil. Hajar begitu gembira dengan kehamilannya dan rasa lebih dihormati dari tuannya. Hal ini menimbulkan kecemburuan sarah. Beliau mengadukan hal ini kepada ibrahim. Ibrahim lalu berkata:“silalah engkau berbuat apa saja sahaja kepadanya. ”

Hajar yang ketakutan dengan keputusan ibrahim itu telah lari meninggalkan rumah dan berhenti di sebuah mata air yang ada di wilayah itu. Malaikat datang menghampirinya seraya berkata:

“janganlah engkau takut ! Sesungguhnya allah akan menjadikan anak yang kamu kandung sebagai orang yang amat baik. ”

Malaikat meminta hajar supaya kembali. Beliau diberitahu bahawa anak yang akan dilahirkan nanti bernama ismail. Beliau adalah pembebas umat manusiASekembalinya hajar kepada ibrahim AS, beliau telah melahirkan ismail AS. ketika itu usia ibrahim AS telah mencpai usia 86 tahun. 

Ketika hajar melahirkan ismail, kecemburuan sarah mencapai kemuncaknya. Beliau menuntut ibrahim AS supaya mengasingkan hajar agar tidak dapat dilihatnya. Maka ibrahim AS telah membawanya pergi bersama anaknya hingga sampai ke mekah. Ibrahim AS telah meninggalkan mereka di situ. Ketika itu, ismail AS masih menyusu. 

Hajar bertanya:“apakah allah Subhanahu wa ta’ala yang memerintahkan ini ?”Ibrahim menjawab:“ya. ”

Hajar berkata:“kalau begitu kami tidak akan disia-siakan!”

KISAH PENYEMBELIHAN NABI ISMAIL AS
Hadis yang disampaikan ibnu abbas mengatakan:“mimpi bagi nabi adalah wahyu. ”Dalam mimpi itu, ibrahim AS diperintah menyembelih anaknya yang diperoleh ketika beliau telah tua. 

Beliau menemui anaknya untuk membincangkan hal itu. “anakku !Aku bermimpi menyembelih dirimu. Cuba renungkan, bagaimana pendapatmu. ”(surah ash-shaffat: 102)tanpa berfikir panjang, ismail menyambutnya dengan sukacita:“ayah ! Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh allah kepadamu. Insya allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. ”(surah ash-shaffat: 102)

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman:“wahai ibrahim !Engkau benar-benar telah membenarkan mimpi itu. ” (surah ash-shaffat: 104-105). Proses penyembelihan ibrahim dilakukan secara berhadap-hadapan agar tidak ada rasa takut. Menurut sebuah riwayat ada mengatakan bahawa ibrahim meminta ismail menelangkup agar tidak melihat langsung wajah anaknya. Riwayat itu disampaikan oleh ibnu abbas. 

As-suda mengatakan ibrahim menekan pisau ke urat nadi di leher ismail tetapi pisau itu terasa tumpul sekali. Ibrahim cuba menghiris dengan pisau itu kepada seketul batu besar lalu batu itu terbelah. Usaha ibrahim AS untuk menunaikan perintah telah jelas dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman yang bermaksud :“sesungguhnya peristiwa ini benar-benar menjadi ujian yang nyata (bagi mereka). ”(surah ash-shaffat: 106)

“Dan kami menggantikannya dengan binatang sembelihan yang besar. ”(surah ash-shaffat: 107)pengganti yang diberikan allah Subhanahu wa ta’ala menurut jumhur ulama adalah kibas berbulu putih, bermata hitam dan bertanduk besar. Ibrahim melihat kibas itu tiba-tiba telah terikat di sebatang pokok yang tumbuh di bukit, tidak jauh dari dirinya berada. Lalu ibrahim menyembelihnya. 

KEWAFATAN NABI IBRAHIM AS
Menurut kenyataan ahli kitab, atas kematian sarah, ibrahim AS sangat berduka. Ibrahim AS membeli sebidang tanah merah dari afran bin shakr berharga 400 misqal. Di situlah sarah dimakamkan. 

Tidak lama kemudian, ibrahim AS sakit yang membawa kepada kematian. Ketika itu beliau berusia 175 tahun tetapi ada yang mengatakan 190 tahun. Beliau dimakamkan di sisi makam isterinya sarah. 

Ada juga riwayat yang menerangkan bahawa ibrahim AS wafat pada usia 200 tahun. Ibnu hibban mengatakan riwayat yang bersanadkan pada abu hurairah bahawa nabi Sallallahu ‘alaih wa sallam berkata:

“ibrahim melaksanakan khitam pada ketika berusia 120 tahun. Setelah itu beliau hidup selama 80 tahun. ”

Secara tepatnya, makam beliau berada di murbi’ah. Riwayat yang tidak sejajar dengan keterangan ini, mutunya tidah sahih akan kebenarannya dan tidak dipertanggunjawabkan. 

KESIMPULAN
Inilah peristiwa yang membawa kepada amalan korban sehingga ke hari ini. Peristiwa ini dan peristiwa lain yang berhubung dengan Nabi Ibrahim AS ini sesungguhnya penuh pengajaran dan iktibar. Sesungguhnya akidah dan imam yang mantap yang sudah meresap ke dalam diri seseorang insan itu akan mempengaruhi kehidupannya. 

Penentangan Nabi Ibrahim AS terhadap kemungkaran seperti penyembahan berhala, kezaliman, dan kecongkakan serta maksiat dilakukannya dengan lisan dan perbuatan. Ibrahim menumbangkan berhala dengan tangannya sendiri. Ini adalah contoh terbaik daripada sabda Nabi Muhamad Sallallahu ‘alaih wa sallam yang bermaksud : ‘Barangsiapa daripada kamu melihat perbuatan mungkar, maka hendaklah ia mengubah dan menentangnyadangan tangan dan bila tidak sanggup melakukannya dengan tangan, hendaklah dilakukannya dengan lisan dan pada tingkat yang paling ringan hendaklah ia mengingkari perbuatan mungar itu dengan hatinya. Tingkat terakhir itu adalah tingkat yang menandakan keleahan imam. 

Bahawasanya Nabi Ibrahim dalam dakwahnya tidak meninggalkan cara mujadalah dengn tujuan agar mereka menggunakan akal dan fikiran mempertimbangkan hujah dan dalil yang dibawanya. Ini jelas dalam perdebatan yang berlaku antara Nabi Ibrahim dengan penyembah bintang dan dialog antara baginda dengan Raja Namrud, begitu juga ketika berdepan dengan para hakim sewaktu kes meruntuhkan berhala. 

Perbuatan Nabi Ibrahim memujuk ayahnya dengan sopan santun dan lemah lembut adalah selari dengn ajaran isla yang mewajibkan anak berbakti dan mentaati orng tuanya. 

Nabi Ibrahim juga menghormati para tamunya. Ia mnerim tamuya dengan murah hati. Nabi Muhammad bersabda yang bermaksud : ‘hormatilh tetamumu walaupun ia seorang kafir dan tidak termasuk dalam golonganku barang siapa yang tidak menghormati tetamumu. ”

Al-Quran surah Yusof ayat 111 Allah Subhanahu wa ta’ala berfirmn maksudnya : Sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Sesungguhnya pada hari baik bulan baik ini kita dapat memperolehi sesuatu yang menjadi pengajaran dan kekal dalam perasaan dan minda kita. 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-4006-206, 011-1070-4212
abdazizharjin.blogspot.com