Tajuk: Saidina Abu Bakar As-Siddiq

PENGENALAN
Abu Bakar as-Siddiq lahir pada tahun 570 Masihi. Nama sebenar beliau Abdul Kaabah bin Usman. Ibunya bernazar sekiranya mendapat anak lelaki dinamakan Abdul Kaabah yang bermaksud hamba Kaabah. Ayahnya bernama Usman atau lebih dikenali dengan nama Abu Quhafah daripada keturunan Bani Tamim. Digelar Abu Bakar yang bermaksud ayah unta muda kerana masa mudanya suka memelihara anak-anak unta. Mendapat gelaran as-Siddiq membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam. Nabi memilih Abu Bakar menemaninya ketika hijrah dan mengimami solat mengantikannya, kerana Abu Bakar muslim pertama yang beriman kepada Allahdan kepada Rasulullah, dan demi imannya itu pula dialah yang paling banyak berkorban. Sejak masuk Islam besar sekali hasratnya hendak membantu Nabi dalam berdakwah demi agama Allah dan membela kaum Muslimin. Ia lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri, mendampinginya selalu dalam setiap peristiwa. Jika demikian halnya, tidak heran bila muslimin kemudian mengangkatnya sebagai penganti Rasulullah. Di samping itu, di samping iman yang begitu teguh akhlaknya pun sudah mendekati kesempurnaan, cintanya begitu besar kepada orang lain, paling dekat dan akrab kepada mereka. Memang, tidak heranlah dengan sikapnya itu ia membela Islam dan menyebarkan agama Allah di muka bumi ini. 

HIJRAH PERJUANGANNYA DI MADINAH
Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam ke Madinah merupakan peristiwa sejarah yang amat penting dalam sejarah perjuangan umat islam menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini. Penderitaan dan penyeksaan yang ditanggung oleh Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya dan umat Islam di Mekah mendorong penghijrahan itu dilakukan apalagi selepas mendapatkan perintah daripada allah. Abu Bakar memainkan peranan penting dalam peristiwa Hijrah ini. Abu Bakarlah yang menemankan Nabi sewaktu berlakunya pengepungan di rumah baginda yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Quraisy dengan tujuan untuk membunuh baginda. Mereka berharap mahu membunuh baginda. Mereka berharap mahu membunuh baginda beramai-ramai ketika baginda keluar dari rumahnya. Rancangan jahat kaum Quraisy itu diberitahu allah kepada Rasul-nya dan memerintahkan supaya berhijrah ke Yathrib. Selepas orang-orang Quraisy mengetahui Nabi dan Abu Bakar telah tiada dan sedang dalam perjalanan menuju ke Yathrib. Mereka mengeluarkan tawaran hadiah seratus ekor unta kepada siapa sahaja yang berhasil menangkap Muhammad hidup atau mati. Akhirnya mereka mengetahui juga Nabi dan Abu Bakar 'bersembunyi di Gua Thur. Ada di antara mereka yang sampai ke gua itu, tetapi tidak menemui Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam dan Abu Bakar. Abu Bakar berasa cemas dan bimbang akan keselamatan Nabi bilaorang-orang quraisy itu sampai ke pintu gua Thur. Beliau merasakan perlu untuk mempertahankan Nabi junjungan umat islam itu seluruh jiwa raganyASetelah gerakan kaun Quraisy mencari Nabi Muhammad reda dan mereka menyangka Nabi Muhammad telah sampai ke Madinah, maka keluarlah baginda berdua dari gua Thur. Pada akhirnya meraka pun tiba di Quba. Baginda berada di Quba' selama 4 hari dan di situlah baginda membina masjid yang pertama dalam Islam, kemudian memasuki Madinah pada 12 Rabiulawal tahun 1 Hijrah. 

IKUT BERTEMPUR BERSAMA NABI DALAM PEPERANGAN
Abu Bakar selalu mengikut Nabi bertembur dalam segala peperangan semasa hayatnyASeluruh hidupnya disumbangkan dan dikorbankan untuk membela Nabi dalam menegakkan agama Allah yang Maha suci. Ia telah bertempur dengan gagah berani di bawah kibaran panji-panji kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam. Dalam perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam, salah seorang anak Abu Bakar yang belum memeluki agama Islam berperang di pihak orang-orang musyrikin Mekah. Abu Bakar adalah seorang yang menyerupai Rasullulah Sallallahu ‘alaih wa sallam dalam segala budi bicaranya. Dia selalu cenderung kepada kasih sayang dan kemanusiaan dan mendahulukan yang baik. Hal ini terlihat jelas dalam masalah tawaran perang Badar. Mulai saat itulah Abu Bakar selalu mengikuti Rasullulah dalam segala pertempuran dan selama berada di Madinah. Dalam segala perjuangan, Abu Bakarlah yang kemudian dapat memasukkan rasa puas terhadap kaum Muslimin. Beliaulah yang selalu mendampingi Rasullulah sesuai dengan kedudukannya sebagai sahabat paling rapat dan dipercayai luar dan dalam. 

BANTUAN KEWANGAN DAN SIKAP DERMAWANNYA
Dalam hidup bermasyarakat kita pernah mendengar kisah-kisah tentang jutawan-juwatan yang murah hati yang saban waktu mendermakan sebahagian dari harta bendanya untuk kepentingan umum. Tetapi adakah kita dengar kisah seorang hartawan mahupun jutawan yang sanggup dengan ikhlas hati memberikan seluruh harta bendanya bagi sesuatu perjuangan suci, lalu sanggup pula hidup miskin kerananya? Tetapi dalam sejarah umat Islam memang terdapat orang seperti itu dan orang itu ialah Saidina Abu Bakar as-Siddiq. Beliau adalah antara orang-orang yang mula-mula sekali memeluk Islam dan menjadi seorang sahabat Rasullulah yang paling disayangi olehnyASebelum memeluk islam Saidina Abu Bakar memang terkenal sebagai seorang bangsawan Arab yang kaya lagi dihormati oleh masyarakat nya. Tetapi stelah memeluk Islam beliau merupakan tokoh Islam yang utama sekali yang telah mengorbankan seluruh harta bendanya bagi kepentingan agama Islam. Di kalangan para sahabat dia tergolong orang yang paling murah hati dan dermawan sekali. Sebagaimana Saidina Abu Bakar itu menyerahkan dirinya dalam perang sabilillah belau juga menyerahkan dirinya untuk menangkis hal-hal yang tidak disenangi atau menjerumuskan kaum muslimin keadaan bahaya. Beliau tidak kikir dengan hartanya bahkan kebanyakan hartanya didermakan untuk perjuangan jihad di jalan Allah. Dalam menyambut datangnya agama Islam beliau menyumbangkan wang 40, 000 dirham kerana memperjuangkan agama Allah dengan penuh rasa ikhlas dan kerelaan. Bantuan kewangan Abu Bakar itu diurahkan melalui cara yang bermacam-macam. Yang pertama adalah untuk membeli hamba abdi sahaya yag telah memeluk Islam dan diseksa tuannya. Jumlah abdi yang telah dibelinya ada tujuh orang. Antaranya Billah bin Rabbah dan Amir bin Fahirah. Setelah itu dia meneruskan bantuannya untuk membantu kaum Muslimin yang fakir miskin, membantu pembekalan angkatan perang dan menjamu para tamu serta untuk amal sosial lain. 

Dalam perang Tabuk, Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam telah meminta kepada sekalian kaum Muslimin agar mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Tiba-tiba datanglah Saidina Abu Bakar membawa kesemua harta bendanya lalu meletakkannya di antara dua tangan Rasulullah. Demikianlah kehebatan jiwa Abu Bakar as-Siddiq suatu contoh kemurahan hati yang tidak dijumpai bandinganya di dunia sehingga hari ini. Sikap dan tingkah laku Abu Bakar itu wajar menjadi contoh teladan dalam memperjuangkan Islam di dunia hari ini. Perang Tabuk yang dimaksudkan adalah peperangan terakhir yang sempat dihadiri oleh Rasulullah sebelum wafatnya. Peperanganini berlaku pada tahun 9 hijrah tahun dimana Rasulullah meneima banyak kunjungan tetamu daripada kabilah-kabilah Arab yang datang ke Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Namun sumbangan Abu Bakar mengorbankan seluruh Hartanya untuk tujuan persiapan peperangan Tabuk ini tetap kekal abadi dalam lipatan sejarah perjungan Islam dalam menegakkan kalimah Allah. 

KEUTAMAAN KHALIFAH ABU BAKAR
Oleh kerana keistimewaan yang begitu banyak oleh bu Bakar semasa hayatnya dengan penuh ikhlas terhadap Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam terhadap Islam dan kaum Muslimin, maka seluruh ahli Sunnah Waljamaah secara ijmak mengakui bahawa Abu Bakar as-Siddiq adalah orang yang paling utama sesudah Nabi Muhammad. Liku-liku hidupnya menunjukkan Khalifah Abu Bakar adalah orang yang pertama dan utama mengatasi dan mendahului sahabat-sabahatnya dalam semua hal, baik urusan yang bersangkut ibadat atau perjuangan menegakkan syiar Islam di muka bumi ini. Sejarah perjuangan hidupnya masa silam menceritakan kepada umat Islam masa kini. Tidak ada suatu hari yang dilalui oleh Abu Bakar tanpa mengerjakan seruan untuk berbuat baik dan terpanggil oleh amal kebaikan dan curahan bakti dan rasa kasih sayang sama ada diminta atau tidak. Dalam hijrah ke Madinah bersama Nabi dia membawa seluruh harta kekayaannya, kerana lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan keluarga dan anak-anaknya. Tidak ada satu tugas pun yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam menunaikan hak-hak dan kewajipan-kewajipan agamanya, melainkan tugas itu menunjukkan kepada sifatnya yang mewarnai keseluruhan kehidupan keislamannya iaitu dalam segala hal dia segara mengikuti contoh perbuatan Nabi yang dijadikan ikutan dan dia selalu berhati-hati dalam setiap perkara yang mungkin disegerakan dan mungkin ditangguhkan. Demikian keutamaan Abu Bakar dalam dakwah kemanusiaan. Dia adalah orang yang kedua, pengikut setia yang pertama dan penyambut Islam yang pertama. Keutamaan Abu Bakar harum mewangi menghiasi persada manusia dan kemanusiaan hinga akhir zaman. 

KEBERANIAN KHALIFAH ABU BAKAR
Keberanian Abu Bakar dikatakan sepadan dengan kebenarannya dn setianya menepati janji, baik di dalam mengeluarkan pendapat mahupun keberaniannya di medan perang yang diibatinya. Ketika dia telah masuk Islam, maka dia berani mengatakan keislamannya dan mengerjakan sembahyang serta berdoa secara terang-terangan tanpa mempedulikan apa yang akan menimpanya. Ketika perang diwajibkan ke atas umat Islam, maka diallah parajurit yang paling dekat kepada Rasulullah dalam setiap ada kesulitan atau bahaya. Dalam sebahagian pertempuran yang sengit banyak perajurit yang lari mndur, tetapi dia tak pernah mundur walau bagaimanapun sulit dan gentingnya keadaan. Dalam saat-saat demikian cemas, hanya beberapa orang sahaja yang tabah bertahan, tetapi Abu Bakar berada di barisan paling depan. Tidak ada pertempuran yang demikian sengit terhadap kaum Muslimin yang gugur sebagai shuhadak, meninggalkan medan pertempuran dan dalam pasukan Muslimin timbul keraguan bahawa Rasullulah termasuk di antara shahid. Dan tampak pula keberaniaannya ketika dia menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat sembahyang dan membaca al-Quran, iaitu didekat jalan yang dilalui orang sehingga mereka mendengar bacaannya. Kaum Musyrikin mengancamnya dan dia tidak takut pada ancaman mereka. Di samping keberaniaan, kebenaran dan kesempurnaan akhlaknya Abu Bakar mempunyai kecerdasan akal melebihi kecerdasan orang-orang besar pada zamannya. 

ABU BAKAR KHALIFAH PERTAMA 
Persetujuan pengangkatan Abu Bakar menjadi pemimpin pertama umat Islam selepas kewafatan Rasulullah didasarkan kepada beberapa faktor yang tidak ada pada sahabat-sahabat yang lain. Buat menilai kewibawaan seseorang pemimpin, banyak aspek dan segi boleh dibuat dan disusur. Antaranya, nilainya dari segi cakapnya, dari segi pelaksanaan kerjanya setiap hari, dari segi keluarganya, dari segi hartanya, dari segi peribadi dan tingkah laku setiap detik dan sebagainya lagi. Bagi seorang tokoh terkenal seperti Abu Bakar, ketokohan beliausebagai pemimpin yang agungterletak pada kata dua sama ada dalam tangannya Islam akan terus hidup atau mati buat selama-lamanya. Tetapi dengan segala tindak tanduk yang penuh mengandungi erti sebagai seorang pemimpin berkaliber, Islam bersinar terus-menerus menempuh zaman dan kekal hingga kini. Seperti yang diceritakan sebelum ini, selepas terjadi perdebatan yang hangat antara golongan Ansar dan Muhajirin dalam soal pemilihan khalifah yang meruncingkan keadaan ketika itu, Abu Bakar telah muncul sebagai khalifah pertama pilihan Muslimin. Beliaulah pemimpin gagah yang menjadi pilihan umat Islam unuk melanjutkan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah untuk mengembangkan syiar Islam dan memimpin umat ke jalan benar. Khalifah Abu Bakar adalah dianggap sahabat yang paling layak untuk menjadi khalifah yang pertama setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam bergantung kepada beberapa faktor. Abu bakar adalah seorang sahabat yang paling akrab dengan Rasulullah dibandingkan dngan sahabat-sahabat lain. Beliau juga adalah lelaki dewasa pertama yang memeluk Isklam di hadapan Nabi Muhammad. Beliau menyertai Nabi Muhammad dalam segenap bidang untuk menyiarkan agama Islam. Beliau turut bersama Nabi semasa dalam setiap peperangan untuk melawan musuh Islam dan untuk melawan musuh Islam dan untuk menegakkan syiar Islam. Abu Bakar selalu bersama Rasulullah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah yang penuh bahaya itu. Beliau orang pertama mempercayai israk mikraj Rasulullah, bila diberitahu kepada umum, sedangkan orang ramai masih ragui kebenarannya masa itu. Kewibawaan Abu Bakar juga menjadi sebab beliau layak sebaai khalifah pertama dalam senarai Khulafa' al-Rasyidin. Beliau daripada keturunan berbangsa tinggi, berhemah tinggi serta mempunyai peribadi yang mulia. Bijaksana lagi dipercayai. Nabi Muhammad sendiri yang gelarkan Abu Bakar as-Siddiq, yang dipercayai. Sifat dermawan dan murah hati yang perlu kepada seorang pemimpin ada pada diri Abu Bakar. Peribadi Abu Bakar sendiri adalah menjadi faktor penting. Beliau seorang yang tegas pendiriannyaserta berhemah tinggi.Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206, 011-1070-4212
http://abdazizharjin.blogspot.com