Tajuk: Kewajipan Menunaikan Puasa

uasa Ramadhan adalah suatu kewajiban yang jelas dan telah termaktub dalam Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya dan ijma' kaum muslimin. ALLAH Ta'ala berfirman (yang ertinya):
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertaqwa, (iaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (iaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza (antara yang hak dan yang bathil). Kerana itu, barangsiapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. ALLAH mengkehendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak mengkehendaki kesukaran bagi kalian. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan ALLAH atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur. " (surah Al-Baqarah:183-185)

Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam bersabda:

"Islam dibangun di atas lima hal: bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali ALLAH dan bahawasanya Muhammad adalah utusan ALLAH, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan haji ke Baitullah. " (Muttafaqun 'alaih dari Ibnu 'Umar)

Sementara itu kaum muslimin bersepakat akan wajibnya puasa Ramadhan. Maka barangsiapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadhan, bererti dia telah murtad dan kafir, harus disuruh bertaubat. Kalau mahu bertaubat dan mahu mengakui kewajiban syari'at tadi maka dia akan kembali menjadi seorang muslim. Jika tidak, dia harus dibunuh kerana kekafirannya.
Puasa Ramadhan diwajibkan mulai pada tahun kedua Hijriyyah. Ini bererti Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam sempat melakukannya selama sembilan kali.

Puasa Ramadhan wajib bagi setiap muslim yang telah akil baligh dan sihat akal fikirannya. Maka puasa tidak wajib bagi orang kafir dan tidak akan diterima pahalanya jika ada yang melakukannya sehinggalah dia masuk Islam. Puasa juga tidak wajib bagi anak kecil sehingga dia akil baligh. Akil balighnya ini diketahui ketika dia telah masuk usia 15 tahun atau tumbuh rambut pada kemaluannya atau keluar air mani (sperma) ketika bermimpi.
Ini bagi anak lelaki, sementara bagi wanita pula akan dimulai dengan haidh (menstruasi). Maka jika seseorang itu telah mendapati tanda-tanda ini pada dirinya, maka dia telahpun akil baligh.

Akan tetapi dalam rangka sebagai latihan dan pembiasaan, sebaiknya seorang anak (yang belum baligh) disuruh untuk berpuasa, jika dia kuat dan tidak membahayakan dirinya.

Puasa juga tidak wajib bagi orang yang kehilangan akal, baik kerana gila, penyakit saraf atau sebab-sebab yang lain. Berkenaan dengan inilah jika ada orang yang telah menginjak dewasa namun masih tetap tidak berakal sihat, maka tidak wajib baginya berpuasa dan tidak pula dia perlu menggantinya yakni dengan membayar fidyah.

Hikmah dan Manfaat Puasa
Puasa yang disyari'atkan dan difardhukan oleh ALLAH kepada hamba-hamba-Nya mempunyai hikmah dan manfaat yang banyak sekali. Di antara hikmah puasa adalah ia merupakan ibadah yang boleh digunakan oleh seseorang hamba itu untuk bertaqarrub kepada ALLAH dengan meninggalkan kesenangan-kesenangan dunianya seperti makan, minum dan sebagainya dalam rangka untuk mendapatkan redha Rabbnya dan keberuntungan di kampung kemuliaan (iaitu kampung akhirat).
Dengan puasa ini jelas bahawa seorang hamba akan lebih mementingkan kehendak Rabbnya daripada kesenangan-kesenangan peribadinya. Lebih mencintai kampung akhirat daripada kehidupan dunia.

Puasa juga merupakan kemudahan untuk menghadapi darjat taqwa apabila seseorang melakukannya dengan bersungguh-sungguh (sesuai dengan syari'at). ALLAH Subhanahu wa ta’ala berfirman (yang ertinya):
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. " (Surah Al-Baqarah:183)
Orang yang berpuasa bererti diperintahkan untuk bertaqwa kepada ALLAH, yakni dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Inilah tujuan agung dari disyari'atkannya puasa. Jadi bukan hanya sekadar melatih diri untuk meninggalkan makan, minum dan sebagainya.

Apabila kita membaca ayat tersebut, maka tentulah kita mengetahui apa hikmah diwajibkan puasa, yakni bertaqwa dan menghambakan diri kepada ALLAH.

Adapun taqwa adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram, dan perkataan taqwa ini ketika dimutlakkan (penggunaannya) maka akan mengandungi makna mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan, Nabi Sallallahu ‘alaih wa sallam bersabda:

"Barangsiapa yang tidak boleh meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta maka ALLAH tidak perlu terhadap amalan dia meninggalkan makanan dan minumannya. " (HR. Al-Bukhariy no. 1903)

Berdasarkan dalil ini, maka diperintahkan dengan kuat terhadap setiap orang yang berpuasa untuk mengerjakan segala kewajiban, demikian juga menjauhi hal-hal yang diharamkan baik berupa perkataan mahupun perbuatan, maka tidak boleh mencela, ghibah (menceritakan keburukan orang lain), berdusta, mengadu domba antara mereka, menjual barang dagangan yang haram, mendengarkan apa saja yang haram untuk didengarkan dan semua perkara yang dapat melalaikan dari ketaatan kepada ALLAH, serta menjauhi segala bentuk keharaman yang lain.

Apabila seseorang mengerjakan semua itu dalam satu bulan penuh dengan penuh keimanan dan mengharap pahala daripada ALLAH maka itu akan memudahkannya kelak untuk istiqamah di bulan-bulan yang lain dalam tahun tersebut.

Akan tetapi betapa sedihnya kerana kebanyakan orang yang berpuasa tidak membezakan antara hari puasanya dengan hari berbukanya, mereka tetap menjalani kebiasaan yang biasa mereka lakukan yakni meninggalkan kewajiban-kewajiban dan mengerjakan perkara-perkara yang haram. Mereka langsung tidak merasai keagungan dan kehormatan puasa.

Perbuatan ini memang tidak membatalkan puasa tetapi akan mengurangi pahalanya, bahkan seringkali perbuatan-perbuatan tersebut merosakkan pahala puasa sehingga hilanglah pahalanya.

Hikmah puasa yang lainnya adalah seorang yang kaya akan mengetahui nilai nikmat ALLAH dengan kekayaannya itu di mana ALLAH telah memudahkan baginya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, seperti makan, minum dan berkahwin serta apa saja yang dibolehkan oleh ALLAH secara syar'i. ALLAH telah memudahkan baginya untuk itu. Maka dengan begitu dia akan bersyukur kepada Rabbnya atas kurniaan nikmat ini dan mengingati saudaranya yang miskin, yang ternyata tidak senasib dengan dirinya. Dengan itu, dia akan memberi derma kepadanya dalam bentuk sedakah dan perbuatan baik yang lain.

Di antara hikmah puasa juga adalah dapat melatih seseorang untuk menguasai dan berdisiplin dalam mengatur jiwanyASehingga dia akan mampu memimpin jiwanya untuk meraih kebahagiaan dan kebaikannya di dunia dan di akhirat serta menjauhi sifat kebinatangan.

Puasa juga mengandungi berbagai macam manfaat kesihatan yang direalisasikan dengan mengurangi makan dan mengistirehatkan alat pencernaan pada waktu-waktu tertentu serta mengurangi pengambilan kolesterol yang jika terlalu banyak akan membahayakan tubuh badan. Dan banyak lagi manfaat-manfaatnya yang lain.
Adab-Adab Berpuasa
Wajib bagi seorang muslim untuk berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala daripada ALLAH Subhanahu wa ta’ala semata, bukan kerana riya', sum'ah, taqlid kepada manusia, mengikuti keluarganya atau penduduk negerinya bahkan wajib baginya bahawa yang membawanya berpuasa adalah keimanannya bahawasanya ALLAH telah mewajibkan puasa tersebut kepadanya dan mengharap pahala di sisi-Nya dalam melaksanakan ibadah tersebut. Demikian juga solat malam di bulan Ramadhan (solat tarawih), hendaklah bagi seorang muslim untuk mengerjakannya dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari-Nya, Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam bersabda:
"Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan kerana iman dan mengharap pahala daripada ALLAH maka diampuni dosanya yang telah lalu, dan barangsiapa yang solat di malam harinya (solat tarawih) kerana iman dan mengharap pahala dari-Nya maka diampuni dosanya yang telah lalu dan barangsiapa yang solat malam bertepatan dengan datangnya lailatul qadar kerana iman dan mengharap pahala dari-Nya maka diampuni dosanya yang telah lalu. "

Termasuk adab terpenting dalam berpuasa adalah dengan membiasakan diri kita bertaqwa kepada ALLAH dengan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, sesuai dengan firman ALLAH Subhanahu wa ta’ala :

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. " (Surah Al-Baqarah:183)
Sesuai pula dengan sabdaan Nabi Sallallahu ‘alaih wa sallam :

"Barangsiapa yang tidak boleh meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta maka ALLAH tidak perlu terhadap amalan dia meninggalkan makanan dan minumannya. " (HR. Al-Bukhariy no. 1903)

Menjauhi apa yang diharamkan ALLAH seperti pembohongan, mencela, mencaci, menipu, khianat, melihat sesuatu yang haram seperti melihat lawan jenisnya (bukan mahramnya), mendengarkan hal yang haram, mendengar ghibah, ucapan dusta dan sejenisnya, serta perbuatan haram lainnya yang harus dijauhi oleh orang yang sedang berpuasa dan selainnya.

Memperbanyak sedekah, amal kebaikan, berbuat baik kepada orang lain, terutama di bulan Ramadhan. Sungguh Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, beliau menjadi lebih dermawan lagi di bulan Ramadhan tatkala Jibril menjumpainya untuk bertadarrus Al-Qur'an. (Lihat HR. Al-Bukhariy no. 1902)

Makan sahur dan mengakhirkannya, sesuai sabda Nabi Sallallahu ‘alaih wa sallam : "Makan sahurlah kalian kerana di dalam sahur ada barakah. " (HR. Al-Bukhariy no. 1923 dan Muslim no. 1095)

Berbuka puasa dengan ruthab (kurma yang sudah matang), jika tidak didapatkan boleh dengan tamar (kurma yang belum sampai ruthab), jika itupun tidak diperolehi maka berbukalah dengan air. Menyegerakan berbuka tatkala telah jelas tenggelamnya matahari, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu ‘alaih wa sallam : "Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. " (Muttafaqun ‘alaih dari Sahl bin Sa’ad As-Sa’idiy)

{Diambil dari kitab Fataawash Shiyaam karya Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin, Fataawash Shiyaam karya Asy-Syaikh Ibnu Baz dan lain-lain serta kitab Fataawal 'Aqiidah wa Arkaanil Islaam karya Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dengan beberapa perubahan}

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206, 011-1070-4212
http://abdazizharjin.blogspot.com