Tajuk: Kisah Dan Perjuangan Nabi Idris As

Pendahuluan
Nabi berasal dari kata نبأ و أنبأ yang berarti أخبر(mengabarkan). Jadi nabi adalah yang memberitakan dari Allah I dan ia diberi kabar dari sisiNya. Atau juga berasal dari kata نبا yang berarti علا و ارتفع (tinggi dan naik). Maka nabi adalah makhluk yang termulia dan tertinggi derajat atau kedudukannyASedangkan menurut istilah, nabi ialah seorang lelaki-lelaki yang diberi khabar (wahyu) oleh Allah berupa syari'at yang dahulu (sebelumnya), ia mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya dari umatnya (penganut syari'at ini). Adapun rasul secara bahasa ialah orang yang mengikuti berita-berita orang yang mengutusnya; diambil dari ungkapan جاءت الإبل رسلا (unta itu datang secara beriringan). Rasul adalah nama bagi risalah atau bagi yang diutus. Menurut istilah, rasul ialah seorang laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syari'at dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya, baik orang yang tidak ia kenal maupun yang memusuhinya. Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani dan beri'tiqad dengan i'tiqad yang bulat bahwa Allah telah mengutus para rasulNya kepada para hambaNya sebagai pemberi berita gembira dan peringatan, dan sebagai penyeru kepada agama yang haq, untuk menunjukkan manusia dan mengeluarkan mereka dari gelap-gelita kepada cahaya yang terang benderang. Dakwah mereka sebagai penyelamat bagi seluruh umat manusia dari kesyirikan dan penyembahan berhala; dan sebagai pembersih bagi semua lapisan masyarakat dari kerosakan. Mengimani bahwa para rasul telah menyampaikan risalahnya, melaksanakan amanat, menasihati umat, dan mereka berjihad di jalan Allah swt dengan jihad yang sebenar-benarnya.

 Allah swt berfirman:“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). ”
(Surah An-Nahl: 36)

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. ”
(Surah Faathir: 24. )

KISAH DAN PERJUANGAN HIDUP NABI IDRIS AS.
Biografi Hidup Nabi Idris as
Nabi Idris AS. adalah keturunan Nabi Syith AS dan adalh keturunan keenam dari Nabi Adam dari Yarid Bin Mih’la’iel Bin Qinan Bin Anusy Bin Syith Bin Adam. Nabi Idris adalah keturunan pertama yang dikurniai kenabian menjadi Nabi setelah Adam dan Syith. Menurut kitab tafsir, 1000 tahun selepas Nabi Adam wafat, Nabi Idris diutuskan kepada kaumnya untuk menunjuki mereka kea arah jalan yang lurus. Menurut Imam Al-Bukhari Nabi Idris as ini adalah datuk kepada Nabi Nuh as. Adapun Nabi Idris as yang sebenar ialah Ukhnuh, tetapi oleh kerana belliau rajin serta tekun belajar Kitab Kitab ALLAH Subhanahu wa ta’ala, maka terkenallah beliau dengan nama Idris. Nabi Idris diutuskan oleh ALLAH Subhanahu wa ta’ala kepada anak cucu Qabil yang terus –menerus membangkang petunjuk(perintah)ALLAH Subhanahu wa ta’ala. Di samping sebagai Nabi, juga sebagai raja yang pertama di dunia. Nabi Idris as.

Nabi Idris as adalah seorang Rasul ALLAH yang tersebut namanya dalam Al-Quran. Menurut Imam Al-Bukhari Nabi Idris as adalah datuk kepada Nabi Nuh as. Adapun nama Idris as adalah seorang Rasul yang banyak keistimewaannya. Nama Nabi Idris as yang sebenar ialah Ukhnuh, tetapi oleh kerana beliau rajin serta tekun belajar Kitab-Kitab ALLAH Subhanahu wa ta’ala, maka terkenallah beliau dengan nama Idris. Baginda hidup selama 82 tahun.

Nabi Idris Idris as keturunan Nabi Syith as. Diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala kepada anak cucu Qabil yang terus-menerus membangkang petunjuk (perintah) Allah Subhanahu wa ta’ala Di samping sebagai nabi juga seorang Raja yang pertama di dunia..

Kaum Qabil menyembah berhalanya (patung dibuat lalu disembah dan dipuja), sehingga dengan susah payah Nabi Idris as menyeru mereka kepada ajaran tauhid, supaya menyembah Allah swt, Tuhan Yang Maha EsASesudah cukup masanya Nabi Idris as, diangkat oleh ALLAH Subhanahu wa ta’ala. Ke hadiratnya bersama dengan tubuh jasmaninya.

Menjadi Nabi Ketika Usia 40 tahun
Dalam literatur Islam, Idris diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, usia yang sama dengan nabi Muhammad saw. Nabi Idris as hidup di jaman ketika orang-orang mulai menyembah api (kaum nabi Idris as adalah keturunan Qabil, putra nabi Adam as yang melakukan pembunuhan pertama). Nabi Idris as kemudian membagi waktunya menjadi 2 dalam seminggu. Selama tiga hari Nabi Idris akan mengajarkan kepada kaumnya. Dan empat hari berikutnya, nabi Idris as akan mencurahkan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah.

Hijrah Ke Mesir

Disebabkan sebagian besar umatnya kufur, nabi Idris as mengajak umatnya yang beriman untuk hijrah ke Mesir. Awalnya ajakan ini ditolak sebab umatnya khuatir Mesir negeri yang tandus, namun akhirnya mereka bersedia untuk turut serta hijrah ke Mesir.

Mukjizat dan keistimewaan yang dimiliki.
Nabi Idris (Hebatnya mukjizat dan karamah) Abu Ahmad Yasin Nabi Idris as adalah keturunan keenam dari Nabi Adam as dari Yasin Nabi Idris Bin Mih’la’el Bin Qinan Bin Syith Bin Adam. Nabi Idris as adalah keturunan pertama yang dikurniai kenabian menjadi Nabi setelah Adam dan Syith. Menurut Kitab tafsir 1, 000 tahun selepas Nabi Adam wafat, Nabi Idris as diutuskan kepada kaumnya untuk menunjuki mereka ke jalan yang lurus.

Aura dan energy yang dimiliki Nabi Idris as ialah kepandaiannya di dalam pelbagai ilmu kemahiran dan ilmu pertukangan. Baginda pandai mencipta peralatan yang digunakan manusia sekarang ini seperti penulisan, matematik, astronomi dan lain lain lagi. Nabi Idris as mengajar mengira, menulis, membaca, melukis gambar, menjahit, bertani dan lain-lain lagi. Dasar pemerintahannya adalah kemakmuran.

Selain dari itu ada lagi kelebihan Nabi Idris as ini. Beliau juga adalah orang yang mula mula pandai merancak kuda, mengetahui ilmu bintang, pandai berhitung serta memerangi orang orang yang durhaka terhadap ALLAH Subhanahu wa ta’ala.

Beliau juga orang yang mula-mula pandai menggungting pakaian serta menjahitnya sedangkan sebelum itu manusia hanya pandai memakai pakaian yang diperbuat dari kulit binatang sahaja.
At-Tabari (sejarawan dan pemikir muslim) mengambarkan nabi Idris as sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan yang besar dan pengetahuan yang luas. Dialah manusia pertama yang menggunakan pena, mengenal tulisan, menguasai berbagai bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya. Bahkan nabi Idris as dipercaya sebagai orang pertama yang menguasai ilmu menjahit. Ibnu Abbas berkata, "Dawud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit dan Musa adalah penggembala. " (dari al-Hakim)

Sifat yang dimiliki oleh NABI IDRIS AS
Nabi Idris as juga terkenal sebagai seorang Rasul yang kuat beribadat dan suka menolong orang-orang yang miskin dan susah. Pada masa lapang Nabi Idris as akan mengisikan masanya dengan menjahit atau menenun pakaian. Apabila tenunan kainnya sudah siap ia akan diberikannya kepada orang-orang miskin atau susah dengan percuma sahaja. Demikian indahnya akhlak Nabi Idris as. Beliau bukan sahaja sangat taqwa terhadap ALLAH Subhanahu wa ta’ala tetapi juga sangat santun dan pemurah terhadap kaumnya yang susah.

Sifat taqwa yang dimiliki Nabi Idris as serta keluasan ilmunya itu akhirnya menjadi terkenal di sisi kaumnyASemua orang ingin sekali berkenalan dengannya.
Sebagai seorang rasul, Nabi Idris as tidak pernah lalai dari beribadat kepada ALLAH Subhanahu wa ta’ala sekalipun dalam keadaan sibuk menjalankan tugas hidupnya sehari-hari. Maksudnya”katakanlah (kepada mereka, walha Muhammad (kisah)Nabi Idris di dalam AL-Quran. Sesungguhnya dia adalah yang benar(as-siddiq)dan seorang Nabi Kami telah mengangkat (darjat)nya ke tingkatan yang tinggi”.. (SURAH MARYAM 56:57)

Dalam ayat tersebut, Idris AS dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. Beliau disebut ALLAH Subhanahu wa ta’ala sebagai Nabi dan orang benar. (As-Siddiq). Beliau menjalani kehidupan selama 380 tahun. Ada yang mengatakan petunjuk mengenai hal itu terdapat dalam riwayat yang bersanadkan pada Muawiyah Bin Al-Hakam As-Sulami. Baginda menjawab :”Idris adalah Nabi yang menulis menggunakan benda itu. Sesiapa yang tulisannya mempunyai persamaan dengannya, maka itulah dia”
 (Surah Al-Baqarah, Ayat :24)

Gelaran yang dimiliki oleh Nabi Idris as
Beliau juga mempunyai kekuatan dan keberanian yang luar biasa hinggakan mendapat gelaran “Assadul Usud”. ysng ertinya “Singa dari segala singa”. Dengan keberanian dan kegagahannya yang dimiliki itu Nabi Idris as dapat memerangi orang-orang yang durhaka kepada ALLAH Subhanahu wa ta’ala.

Nabi Idris dapat melihat para malaikat
Satu lagi keistimewaan Nabi Idris as ialah tentang perihal beliau dapat berkenalan dengan para malaikat. Menurut sesetengah ahli tafsir Al-Quran mengatakan bahawa ketika Nabi Idris as berpeluang berkenalan dengan malaikat. Beliau pun bermaksud untuk naik ke langit. Tujuannya ialah untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri akan alam ghaib.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كَلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ
“Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Dzulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang sabar. ” (QS. Al Anbiya’: 85)
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا {56} وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا {57}
“Dan ceritakanlah (wahai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Alquran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. — Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. ” (QS. Maryam: 56-57)
Menurut Al Hasan Al Bashri, maksud “Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, ” adalah ke surga. Ada pula yang berpendapat, bahwa maksudnya ke langit yang keempat sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Isra’-Mi’raj. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika Isra’-Mi’raj pernah melewati Nabi Idris, dimana ketika itu ia berada di langit keempat,

Dikunjungi Malaikat Izrail - Malaikat Pencabut Nyawa
Kesolehan nabi Idris as mengundang kekaguman para malaikat. Suatu ketika dengan menyamar sebagai manusia, datanglah malaikat Izrail berkunjung ke rumah nabi Idris as. Setelah menyampaikan salam, malaikat Izrail dipersilahkan masuk. Awalnya nabi Idris as tidak menyedari bila tamunya merupakan malaikat. Namun setelah beberapa hari menolak untuk makan dan tidur, nabi Idris as akhirnya dengan hati-hati menanyakan keanehan tersebut kepada tamunya. Alangkah terkejutnya nabi Idris as setelah mengetahui tamunya merupakan malaikat Izrail. “Saya adalah Izrail, malaikat pencabut nyawa, ” kata sang tamu. Nabi Idris as sangat terkejut. “Jadi, engkau datang untuk mencabut nyawa saya?”tanya nabi Idris as. Malaikat Izrail kemudian menjelaskan kehadirannya Kerana ingin lebih mengenal nabi Idris as lebih dekat. Mengetahui hal ini nabi Idris as kemudian memanfaatkan kehadiran malaikat Izrail dengan mengajukan dua permintaan. Permintaan pertama adalah bagaimana
rasanya mati?Permintaan kedua adalah keinginan untuk melihat surga dan neraka. Dengan ijin Allah, malaikat Izrail memenuhi dua permintaan tersebut.

Rasa Sakit Kematian

Permintaan pertama nabi Idris as adalah ingin mengetahui bagaimana rasanya nyawa dicabut?“Sebenarnya saya ingin merasakan bagaimana rasanya jika nyawa seseorang sedang di cabut, ” ujar nabi Idris. Permintaan yang aneh, sebab umumnya manusia sangat takut dengan kematian. Malaikat Izrail kemudian mencabut nyawa nabi Idris as. Setelah bangun dari kematian nabi Idris as kemudian ditanya “bagaimana rasanya sakaratul maut? "Sesungguhnya ibarat terkelupasnya kulit dalam keadaan hidup-hidup, maka rasa sakit menghadapi maut itu lebih dari 1000 kali sakitnya. " ujar nabi Idris as. Malaikat Izrail lalu menjelaskan, ia mencabut nyawa nabi Idris as dengan lemah lembut seperti yang biasa dilakukan ketika mencabut nyawa orang-orang beriman. Kemudian nabi Idris as bertanya bagaimana rasa kematian orang tidak beriman. Malaikat Izrail menjelaskan, “mereka akan dicabut nyawanya dengan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit tersebut akan terus dirasakan hingga hari kiamat. ”

KISAH NABI IDRIS AS MELIHAT NERAKA DAN SYURGA
Setiap hari Malaikat Izrael dan Nabi Idris beribadah bersamASuatu kali, sekali lagi Nabi Idris mengajukan permintaan. “Bolehkan engkau membawa saya melihat syurga dan neraka?”. Malaikat pun berkata, “Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh, ” kata Izrael. Setelah Malaikat Izrael memohon izin kepada Allah, dibawanya Nabi Idris ke tempat yang ingin dilihatnya. “Ya Nabi Allah, mengapa ingin melihat neraka? Bahkan para Malaikat pun takut melihatnya, ” kata Izrael. “Terus terang, saya takut sekali kepada Azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan, iman saya menjadi tebal setelah melihatnya, ” Nabi Idris menjelaskan alasannya.

Waktu mereka sampai ke dekat neraka, Nabi Idris hampir pengsan. Penjaga neraka adalah Malaikat yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyeksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai seksaan yang mengerikan itu. Api neraka berkobar dahsyat, bunyinya bergemuruh menakutkan, tak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibanding tempat ini. Dengan tubuh yang lemah Nabi Idris meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Kemudian Izrael membawa Nabi Idris ke syurga. “Assalamualaikum…” kata Izrael kepada Malaikat Riddwan, Malaikat penjaga pintu syurga yang sangat tampan.

Wajah Malaikat Riddwan selalu berseri-seri di hiasi senyuman yang ramah. Siapapun akan senang memandangnyASikapnya amat sopan, dengan lemah- lembut ia mempersilakan para penghuni syurga untuk memasuki tempat yang mulia itu. Waktu melihat isi syurga, Nabi Idris yang nyaris pengsan kembali kerana terpesonASemua yang ada di dalamnya begitu indah dan menakjubkan. Nabi Idris terpukau tanpa berkata-kata melihat pemandangan sangat indah di depannya. Beliau berkata “Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah…” ucap Nabi Idris beulang-ulang. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya jernih seperti kaca. Di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang batangnya terbuat dari emas dan perak. Ada juga istana-istana pualam bagi penghuni surga. Pohon buah-buahan ada disetiap penjuru. Buahnya segar, ranum dan harum.

Waktu berkeliling di sana, Nabi Idris diiringi pelayan syurga. Mereka adalah para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang amat tampan wajahnya. Mereka bertingkah laku dan berbicara dengan sopan. Mendadak Nabi Idris ingin minum air sungai syurga. “Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali. ”
“Silakan minum, inilah minuman untuk penghuni ysurga. ” Jawab Izrael. Pelayan syurga datang membawakan gelas minuman berupa piala yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris pun minum air itu dengan nikmat. Dia amat bersyukur kerana menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Tak pernah terbayangkan olehnya ada minuman selazat itu. “Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ” Nabi Idris mengucap syukur berulang-ulang.

Setelah puas melihat surga, tibalah waktunya pergi bagi Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Tapi ia tidak mahu kembali ke bumi. Hatinya sudah terpikat keindahan dan kenikmatan surga Allah.

“Saya tidak mahu keluar dari syurga ini, saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti, ” kata Nabi Idris. “Kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah di hisab oleh Allah, baru Kamu boleh menghuni surga bersama para Nabi dan orang yang beriman lainnya, ” kata Izrael. “Tapi Allah itu Maha Pengasih, terutama kepada Nabi-Nya. Akhirnya Allah mengkurniakan sebuah tempat yang mulia di langit, dan Nabi Idris menjadi satu-satunya Nabi yang menghuni surga tanpa mengalami kematian. Waktu diangkat ke tempat itu, Nabi Idris berusia 82 tahun. Firman Allah:
“Dan ceritakanlah Idris di dalam Al-Qur’an. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. ” (QS Al-Anbiya:85-86).

Diangkat ke Langit
Keinginan Nabi Idris as itu dikabulkan oleh ALLAH Subhanahu wa ta’ala sehingga naiklah Nabi Idris as ke langit yang keempat. Ada sebahagian ulama mengatakan belaiu naik ke langit keenam.
Menurut satu kisah yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik RA. tentang kisah Nabi Idris as ini. Katanya “Tatkala Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam dan malaikat Jibril as melalui suatu tempat pada malam Israk dan Mikraj baginda telah bertemu dengan Nabi Idris as. Nabi idrs as telah menyambut Rasulluah Sallallahu ‘alaih wa sallam denag ucapannya “Selamat datang Nabi soleh dan saudara yang soleh”. Maka Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam pun bertanya “Siapakah dia”?Malaikat Jibril menjawab “Dialah Idris as’.

Menurut sebuah riwayat, terdapat satu masa di mana kebanyakan manusia telah melupakan ALLAH Subhanahu wa ta’ala, dan bumi telah dilanda dengan perlbagai kemarau tersebut dengan turunnya hujan.
Nabi Idris as menurut sesetengah riwayat bermukim di Mesir dimana baginda berdakwah menyeru manusia supaya mentaati ALLAH Subhanahu wa ta’ala, mengajarkan tauhid’dan beribadat menyembah ALLAH Subhanahu wa ta’ala serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikut-pengikut untuk menyiapkan bekalan di akhirat.

Menurut sebuah buku ‘The Prophet Of God Enoch:Nabiyullah Idris” ialah nama Arab bagi Enoch. Baginda dinyatakan di dalam AL-Qu’ran sebgaai manusia yang diplih oleh ALLAH Subhanahu wa ta’ala sehingga baginda di angkat ke langit.

Menurut satu riwayat yang tidak dapat dipastikan kesashihannya memnyatakan bahawa Piramid telah dibina sebagai merujuk kepada Nabi Idris as, kerana di kawasan dimana baginda di angkat ke langit.
Dalam hubungan dengan firman ALLAH Subhanahu wa ta’ala bahawa Nabi Idris as dinagkat dengan martabat yang tinggi, Ibnu Abi Hatim dalam tafsirannya meriwayatkan dari sumber yang tidak sangat dipastikan kesasihannya, bahawa Nabi Idris as wafat tatkala berada di langit Keempat dibawa oleh Malaikat.

Firman ALLAH swt yang bermaksud menegaskan “Dan kami mengangkat darjatnya ke tingkatan yang tinggi”penesagan ayat seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam sewaktu baginda melakukan Israk dann Mikraj. Hadis riwayat Bukhari dan muslim mengatakan bahawa Rasullulah Sallallahu ‘alaih wa sallam berjumpa dengan Idris as di kawasan langit ke-empat. Ibnu Jarir mengatakan riwayat yang diperoleh di Yunus dan bersanadkan pada Hilal Bin Yusof Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ka’bab ketika itu hadir sama). Beliau berkata “Apa yang dimaksudkan yang difirman Allah yang ditujukan kepada Idris, ” Dan Kami mengngkat darjatnya ke tempat yang tinggi ?”Ka’ab menjawab. ”Berkenaan Nabi Idris as, ALLAH Subhanahu wa ta’ala menurunkan wahyu kepadanya. Isi wahyu mengatakan “Wahai Idris !Setiap hari Aku mengangkat (meninggikan)darjatmu seperti seluruh amal yang dilakukan anak cucu Adam. Adapun yang dimaksudkan mungkin pada ahli zamannya, tetapi aku lebih suka jika engkau menambah amalan”. Salah satu malaikat menjadi pilihan Allah swt datnag kepadanya. Beliau berkata “Allah swt menyampaikan wahyu kepadanya begini dan begini’. Malaikat itu mengajak berbincang sehingga amalannya bertambah. Beliau membawa Idris di antara kedua sayapnya lalu naik ke langit. Tiba di langit ke-empat, malaiakat itu berjumpa dengan temannya di tempat yang curam. Malaikat itu berbincang-bincang dengan temannya mengenai Idris. Kawannya bertanya “Dimanakah Idris?. Beliau menjawab :Ini“dibelakangku “. Secara spontan kawannya berkata. ”Oh, menakjubkan sekali!Aku mendapat perintah agar mencabut roh Idris di langit keempat. Aku bertanya, ”Bagaimana caranya aku dapat mencabut padahal, beliau berada di bumi?Setelah menemui Idris as di situ, maka dia mencabut roh Nabi Idris as. ”Itulah maksud dari firman ALLAH Subhanahu wa ta’ala :
 Dan kami mengangkat darjatnya ke tempat yang tinggi )”
()Surah Maryam Ayat :57)
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahawa ketika itu (di langit ‘keempat’beliau (Idris)berkata“Tolonglah tanyakan kepada malaikat maut berapa lama lagi baki usia hidupku ?”Malaikat bertanya, sementara Idris masih bersamanya. ”Berapakah lama usianya “?. Malaikat maut menjawab “Aku tidak tahu “. Cuba aku lihat dulu”Malaikat maut memerhatikannya lalu berkata ‘Engkau baru saja mengatakan sisa umur seseorang yang masanya tinggal sebentar saja lagi”. Malaikat yang menggendong Idris as melihat ke bahagian bawah sayapnya. Malaikat tersebut cuba lihat Idris as. Ternyata pada ketika itu dilihat, Idris telah wafat tanpa diketahuinya. Menurut pengamatan Ibnu Khatir riwayat itu termasuk kisah Israilliyat.

Nasihat Nabi Idris as
Nabi Idris as mempunyai beberarapa nasihat dan untaian kata mutiara, antara lain sebagai ialah Kesabaran yang disertai beriman kepada Allah (akan) membawa kemenangan, orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya, Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula (untuk) puasa dan solatmu, janganlah bersumpah palsu dan janganlah menutupi sumpah palsu supaya kamu tidak ikut berdosa, Taatlah kepada rajamu dan tundukklah kepada pembesarmu serta penuhilah selalu mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. Janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya kaeraa mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya. Barang siapa melampaui kesederhanaan tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, seorang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperoleh itu.

Penutup
Sebagai bahan kesimpulan saya cantumkan sebuah hadits yang bererti “Apabila seorang :hamba sudah sampai pada waktu rohnya akan dicabut (Nazak), maka ada suara yang berbisik: “tinggalkanlah dia dahulu, sehingga dapat beristirahat”.

Demikian pula ketika roh itu sampai pada kedua lututnya, pusatnya serta ketika sampai pada dadanya ada suara yang berseru kembali: “tinggalkanlah dahulu sehingga dia dapat beristirahat. Demikian juga ketika roh itu sampai pada tenggorokan, ada suara yang berbisik kembali; “Tinggalkanlah dahulu sampai semua anggotanya saling bepesan satu sama lainya.

Maka mata berpesan kepada mata satunya dengan ucapan: “Assalamuailaikum illa yaumil qiyaamati” (Selamat berpisah sampai bertemu pada hari Qiamat). Demikian juga dua telinga, dua tangan, dua kaki dan jiwapun berpesan dan mengucapkan selamat tinggal pada badanya.

Sungguh satu hal yang paling tepat, bagi seorang untuk meningkatkan amal perbuatan yang baik, hendaklah ia mengingat akan sakit dan pedihnya rasa mati.

Dan mati ini pasti akan tibASehingga dengan demikian, tentu seseorang akan berlomba lomba dalam megerjakan amal baik. Dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan “Khusnul Khotimah”.


RUJUKAN
1. Diterbitkan :Darul Fajar Sdn. Bhd. Lot G-2b Alang Floor, Safuan Plaza :Jalan Raja Alang, 50300 Kl
2. Kisah Para Nabi (Teladan Bagi Orang Berakal). Karya Asal :Qishashul Anbiya’ Ibratun Li-Ulil Albaab Oleh :Abdu Fidaa’ Ismail Bin Katsir Al-Quran (Ibnu Katsir)Terjemahan :As Maji Aes Mokhtar(Perniagaan Jahabersa
3. Kisah Para Nabi (Teladan Bagi Orang Yang Berakal)Diterjemahkan :Ybhg. Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz(Pengawai Agama Islam Negara) Taat Amrullah Harun Ar-Rasyid Hj. Tuskan.
4. Orang-Orang Yang Pertama Dalam Islam (Mereka Yang Telah Berjasa):Karya (Dr. Ibrahim Rabi Muhammad )Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin, Aisyah Saipuddin(2007). Diterbitkan :Perniagaan Jahabersa 15 Jalan Dttan 3/3, Taman Kempas, 81200 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia.
5. Sifat 20(Sifat-Sifat Dan Mentauhidkan Diri Kepadanya):Diterbitkan Oleh :Darul Nu’man 219, Jalan Sg. Baharu, Kg. Baru, 50300 Kuala Lumpur. Diedarkan Oleh :Erfan Hj. A. Ghani, 15a, Tingkat Satu, Wisma Yakin, Jalan Masjid, 50100 Kuala Lumpur.

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206, 011-1070-4212
http://abdazizharjin.blogspot.com