Tajuk: Kepentingan Berakhlak Mulia Dalam Ajaran Islam

KONSEP
Tenang ialah kemampuan diri seseorang untuk mnguasai diri bahawa ia berada dibawah pengawasan tuhan-Nya, seakan-akan ia melihat Allah, dan setiap kali ia dapat menguasai dirinya bahawa ia dibawah pengawasan tuhan, maka saat itilah ia akan memiliki rasa takut, malu, tenang, cinta, tunduk, khusyuk, takut dan mengharap, semua sikap itu akan dicapai dengan mnguasai diri bahawa ia berada dibawah pengawasan Allah.

Sabar ialah bertawakal kepada Allah dalam menghadapi sebarang ujian dan dugaan, tidak mudah menyerah dan berputus asa dengan apa yang dikerjakan dalam kehidupan seharian seseorang itu. Sabar juga merangkumi dua erti iaitu Musyabaran yang bererti menghadapi lawan di dalam merebut sesuatu yang diperlukan, bila kita berada dalam keadaan ini, ia dipanggil musyabaran.

Berakhlak Mulia ialah seorang yang sihat mentalnya dan akan bertindak berdasarkan ketentuan-ketentuan agama, melayan orang lain sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Orang yang dapat berbuat demikian akan memperoleh suatu kemenangan hidup di bumi Allah yang nyata ini.

MAKSUD-

Tenang mempunyai macam-macam maksud, sebagai contoh ketenangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah, iaitu ketenangan yang akan melahirkan rasa tunduk kepada Allah dan rasa khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Menundukkan diri dan khusyuk dalam beribadah adalah cermin dari ibadah yang dilakukan dalam tubuh dan hati, khusyuk adalah buah ketenangan, dan kekyusuk’an tubuh dari kekhusyuk’an hati, suatu ketika Nabi Sallallahu ‘alaih wa sallam melihat seorang pria sembahyang sambil memainkan janggutnya dalam solat, maka beliau bersabda:Seandainya hatinya khusyuk dalam beribadah, maka pasti anggota tubuhnya pun akan khusyuk juga.

 Sabar bermaksud kerelaan hati seseorang dalam menghadapi ujian dan hadapinya dengan tenang dan tabah. Sebagai contoh sabar yang dapat dikemukan di sini ialah seorang petani yang menunggu padi. Sebelum padi menguning, dia pasti menghadapi gangguan-gangguan yang menimpa padinya, baik diserang hama mahupun tikus dan banjir atau rebut. Dengan tabah dan rela hati menghadapi semuanya, walaupun akhirnya padi tidak berhasil, itu dinamakan sabar

 Berakhlak mulia bermaksud tingkah laku dan sikap seseorang itu dalam kehidupan seharian, sebagai contoh yang diambil dari segi pergaulan, melayan orang dengan baik dan beribadah kepada Allah, ia tidak takut sekiranya masyarakat menentang atau tidak menyukai tindakannya asalkan dia dapat menjalankan agamanya, sehingga tahu batas-batas bergaul dengan semua manusia, bukan menyesuaikan diri dengan masyarakat atau lingkungan di mana dia tinggal, Nabi Sallallahu ‘alaih wa sallam bersabda”barangsiapa bergaul dengan orang lain dia tidak berlaku zalim kepada mereka dan tidak berkata dusta kepada mereka, dialah orang yang sempurna perilakunya dan orang yang nyata keadilannya serta dijadikan saudara. ”

-CARA INGIN TENANG, SABAR DAN BERAKHLAK MULIA-

Cara untuk tenang ialah tekun dalam mengkaji ilmu yang ia dalami agar mendapatkan kemantapan terhadap apa yang telah ia tetapkan berupa hukum, tidak lemah dalam hukum itu, kerana jika ia lemah yaitu memiliki rujukan yang amat sedikit dan mudah tertekan. Selain itu, mengatahui sifat manusia kerana ia adalah landasan yang amat penting yang diperlukan oleh seseorang yang menjatuhkan hukuman atau kesalahan terhadap seseorang itu supaya adil dan orang yang dikenakan hukuman itu tenang boleh menerimanya dengan hati yang terbuka.

 Bersabar adalah berat dihati seorang itu untuk menerimanya, tetapi Allah memberikan jalan, agar kita mudah melakukannya, iaitu dengan memahami orang yang sefahaman, sejalan, segolongan atau istilahnya’menyesuaikan diri suyapa dapat bersabar. Dengan menempuh jalan semacam itu di dalam menghadapi musibah, cubaan, ijian, maka Allah menjamin kita akan mendapat keberuntukan.

Cara untuk berakhlak mulia ialah tidak berlaku zalim kepada orang lain dan tidak berkata dan berbuat dusta, orang yang semacam itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam sebagai sempurna perilakunya. Dia tahu sikap dan tindakan dalam bergaul dengan orang lain. Allah sentiasa menjamin kemenangan buat dirinya. akhlaknya dan selalu menjaga jiwanya, mentalnya.

KENAPA DIRI TEDAK TENANG, SABAR DAN BERAKHLAK MULIA-

Kenapa diri tidak tenang, sabar dan berakhlak mulia disebabkan tabiat perangan dan hati seseorang itu. Dari aspek tabiat perangai, ia antara hamba dengan nafsunya adalah peperangan terbesar dan terdasyat dan yang menjadi hasilnya adalah penentuan perjalanan manusia di dunia dan akhirat.

Di antara manusia yang menyerahkan hatinya kepada nafsu hingga menjadi pengikut nafsunya dan berjalan sebagaimana yang dikehendakinya. Di antara mereka terdapat orang yang menyatakan perang dan mengankat bendera bagi melawan nafsunya dan kadang-kadang memerangi nafsunya dan terkadang mendiamkannya.

Hati sebagai yang didefinisikan olehh para ulama iaitu kumpulan perasaan yang ada pada manusia baik itu berupa rasa cinta, benci, senang, sedih, tenang, damai, takut, berharap, gelisah, ketakutan, kasih saying, merugi, suka cita, menyesal, sabar, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman yang bermaksud:’’Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. ’’(Ar-Ra’du:28)

Seterusnya, Allah berfirman yang bermaksud:’’Dan apabila hanay nama Allah saja yang disebut, kesalahan hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat:dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. ’’(Az-Zumar: 45)

-TAWADHUK MEMBUATKAN KETENANGAN JIWA-

Ketenangan mempunyai pelbagai jenis, dan sebgai cotoh saya ambil ialah tawadhuk membuahkan ketengan jiwASebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam dalam hadis baginda maksudnya; ’’Dari Iyadh bin Hisyar, Rasulullah Saw bersabda; ’’Sesungguhnya Allah telah memberikan wakyu(perintah) kepadaku, agar kamu sekalian merendah hati, sehingga tidak ada orang yang erbangga kepada orang lain atau seseorang derhaka kepada orang lain.

Tegasnya yang disebut’’rendah hati’’atau’’tawakdhuk’’tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang terlarang, menghargai orang yang patut dihargai dan bukan menerima nasihat dari siapa saja, walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Biasanya seseorang membanggakan diri disebabkan melihat dirinya memiliki kelebihan, umpamanya; kelebihan harta, atau pangkat, atau ilmu, atau keturunan(nasab). Dan dengan kelebihannya itu ia membuat hal-hal yang menyakiti orang lain.

Di dalam sifat’rendah hati’’atau’’tawadhuk’’ itu tersimpan rahsia besar tentang cara-cara seseorang untuk melunakan hati orang lain. Dengan sikap rendah hati kepada orang lain, kita akan dapat menanamkan rasa simpati ke dalam hati orang lain. Jika seseorang telah bersimpati kepada kita, akan mudah kita ajak berkomunikasi dan bersahabat, bahkan bersedia menyertai dalam cita-cita dan perjuangan kita..

KESABARAN DAN DAYA TAHAN-

Sabar mempunyai pelbagai jenis, dan sebagai contoh saya ambil kesabaran dan daya tahan, ia bermaksud hendaklah dia mempunyai sifat kesabaran dan kelembutan, sedia untuk menanggun segala dugaan dan cabaran, merendah diri, menekan hawa nafsu, hati dan semangatnya sebagai seorang doctor yang merawat pesakitnya. Begitu juga sebagai imam yang member petunjuk dan pimpinan. Firman Allah(SWT):maksudnya:dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang member petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar.

Sedia menanggung kesakitan daripada kaum kerabat ataupun orang kampungnya semata-mata untuk agama Allah(SWT) kemulian dan menegakkan agama itu. Sebagaimana Luqman telah menasihati anaknya di dalam firman Allah(SWT) di dalam surah Luqman ayat ke-17 yang bermaksud’’Dan perintahkan berbuat kebaikkan dan mencegah dari kemungkaran dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu sesungguhnya ia adalah perkara-perkara yang diberatkan.

Hendaklah beramal dengan apa yang yang diperintahkan olehnya dan daripada dosa-dosa tersebut supaya mereka yang melakukan maksiat tidak akan menjadi hujah dan dicerca si Allah(SWT).

-AKHLAK YANG MULIA-

Rasulullah (SWT) telah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini adalah sebagai sabdaannya yang bermaksud:’’Sesungguhnya aku diutuskan bagi menyempurnakan kemuliaan budi pekerti.

Adab-adab sunnah yang diwarisi dari Rasulullah (SAW. ) sekiranya diamalkan akan menonjolkan keunggulan keperibadian seseorang mikmin. Sebagai seorang mukmin yang hidup bermasyarakat dia hendaklah mengiktiraf hak-hak dan kedudukan orang-orang Islam yang lain dan menunaikan tanggunjawab menasihati agama, menunaikan hak-hhak mereka tanpa menuntut hak-hak mereka disempurnakan. Setiap orang Islam hendaklah memuliakan saudara muslimnya yang lain, mengasihi dan menasihati hal ehwal keagamaan rosak dan cacat. Kebaikan mesyuarat (pergaulan social), mu’amalat (urusan perniagaan, pertanian dan sebagainya), munakahat (perkahwinan) dan segala aspek kehidupan mestilah dilandaskan di atas akhlak yang mulia ini. Rujukan kitab-kitab yang berkaitan dengan akhlak untuk faedah lebih banyak lagi.

Berakhlak mulia bukan seperti tidak mahu mengatakan yang benar, basa basi atau diplomasi, sehingga tidak menimbulkan sakit hati orang lain. Nabi pun ketika berdakwah menimbulkan sakit hati orang-orang yang diseur kepada agama Allah, sehingga baginda bersabda, ”Kebenaran itu memang pahit. :Atau, ”{Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit. ”Sedangkan orang yang boleh memahami dan merialisasikan hadis Nabi Sallallahu ‘alaih wa sallam itu hanyalah orang-orang sihat mentalnya, kerana mereka sentiasa melakukan perkara yang benar.

-HIKMAH SABAR-

Tidaklah boleh meninggalkan tugas amar makruf nahi mungkar akibat takut akan keselamatan dirinya dan tamak kepada kehidupan dunia sebagaimana yang berlaku di kalangan umat Islam di zaman ini. Begitu juga adalah tidak patut meninggalkan tugas ini semasa melaksanakannya. Adapun kepayahan yang tersalah dari jalan dakwah ini adalah perkara lazim; lantaran itu Al-Quran dan Al-Hadis telah menetapkan cara perlaksanaannya dengan firman-Nya; Maksud:Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang baik.

Sesungguhnya Allah9SWT) telah memerintahkan manusia supaya berpesan-pesan dengan yang hak dan dakwah kepada kebaikan dan memerintahkan mereka supaya membuat persiapan untuknya dan mengatahui cara-caranya sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis.

Di dalam agama tidaklah dilarang untuk berusaha ke atas kehidupan dunia tetapi apa yang menjadi masalah adalah perlanggaran terhadap batasan-batasan halal haram yang telah ditetapkan oleh Allah(SWT) yang dilakukan oleh umat Islam. Ibadat-ibadat yang ungul seperti solat, puasa dan sebagainya telah dicuaikan dan jika ada yang menunaikannya hanya sekadar melepaskan hokum fardu dan hanya sebagai rutin yang kehilanagan kesempurnaannya.

-Tips dan Fadilat untuk bersabar-

Sifat sabar adalah satu sifat yang’mesti’ada pada setiap insane yang bergelar “Mukmin” bagi meneruskan kehidupan dan menggamit kejayaan di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Bayangkan jikalau manusia tidak mempunyai sifat sabar, tentulah kucar-kacir dan porak perandalah dunia kerana manusia telah ditelan oleh sifat marah dan didorong oleh hawa nafsu didalam setiap perbuatannya. Disebabkan itu, Allah telah menurunkan Rasulullah(Kekasih Allah) untuk menyampaikan risalah yang terakhir dan sebagai contoh ikutan terbaik untuk manusia dan umatnya yang paling ramai sekali dari nabi-nai dan rasul-rasul yang lain yakni diturunkan kepada seluruh umatnya sehingga hari kiamat.

Daripada Anas bin Malik ra berkata, bahawa aq mendengar Rasulullah saw bersabda”Sesungguhnya Allah berfirman’’Apabila Aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka aku gantikan syurga baginya.

Ibnu Mas’ud dalam sebuah riwayat pernah mengatakan; Daripada Abdullah bin Mas; ud berkata’’Seakan-akan aku memandang Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam menceritakan salah seorang nabi, yang dipukul oleh kaumnya hingga berdarah, maka aku gantikan syurga baginyASungguh mengagumkan urusan seorang mukmin, Sesungguhnya seluruh perkara adalah baik baginya. dan tidak lah dapat seorang pun hal tersebut melainkan pada diri seorang mukmin. Jika ia merasakan kesenangan maka dia bersyukur dan itu lebih baik baginya.

NILAI-NILAI YANG DIPEROLEH DARIPADA TENANG, SABAR DAN BERAKHLAK MULIA-
Nilai yang diperoleh ialah ilmu, nilai, kebebasan dan syura, contoh nilai ilmu yang diperoleh ialah ilmu adalah antara ilimu yang tertinggi harganya yang dibawa oleh Islam serta dibagunkan kehidupan manusia di atasnya sama ada kehidupan maknawi atau kebendaan, kehidupan akhirat au dunia, menjadikan sebagai jalan keimanan dan perangsang kepada amalan. ia juga merupakan factor pertama yang menjadikan manusia sebagai khalifah, kerana mereka paling kuat beribadat kepada Allah, Allah berfirman:’’sesungguhnya aku Maha Mengatahui apa yang kamu tidak ketahui dan Allah mengajarkan Adam nama-nama keseluruhannya.

Seerusnya Amal, amal adalah hasil daripada ilmu, lantaran itu pepatah pernah mengatakan’’ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buah atau ilmu tanpa amal awan tanpa hujan. Ilmu juga merupakan hasil dari keimanan yang benar kerana tidak dapat digambarkan wujudnya keimanan tanpa amal. Sabar adalah satu sumber untuk Berjaya dan ia bermula daripada ilmu,

Berakhlak mulia ialah sikap peribadi yang patut ada dalam diri setiap individi muslim ataupun bukan muslim. Akhlak mulia terbahagi kepada sikap dan perlakuan. Akhlak diri yang mencerminkan diri seseorang dan maruah drirnya. Berakhlak mulia akan membawa dan membimbing diri ke jalan Allah dan ganjaran syurga di akhirat kelak.

 -KESIMPULAN-

Harapan saya pada topik yang dibentangkan adalah semua orang boleh berubah dari persepsi dalaman dan luaran. Tapi yang penting ialah melalui penerimaan orang terhadap agama Islam. Pada pendapat saya, zaman sekarang remaja mudah tertekan dan kurang tentang Ilmu agama. Dan harapan saya remaja dan orang zaman sekarang berubah dan tambah Ilmu pngatahuan tentang agama agar ketenangan, sabar dan berakhlak mulia dalam diri wujud dengan serta-merta agar dapat mencapai Al-Jannah dan Firdausi kelak di akhirat sana. Jika dibandingkan dengan orang zaman dahulu, mereka lebih tenang dan bersabar kerana ilmu agama dalam diri mereka amat tebal dan tidak dapat dibandingkan dengan zaman sekarang. Oleh yang demikian, sebagai penutup kesimpulan ini saya berharap didikan agama dan ceramah motivasi tentang agama penting untuk anak-anak mereka dari lahir.

-PENUTUP-
Bersyukur kehadrat ilahi dengan bantuan, kerjasama dan rujukan daripada semua pahak yang terlibat, saya dapat menyelesaikan tugasan ini. Diharapkan tugasan ini dapat dijadikan pengajaran dan panduan kepada remaja masa kini.

Melalui bahan-bahan yang diperolehi, terdapat beberapa kesimpulan yang boleh dibuat iaitu kita hendaklah berusaha berubah dari kita agar menjadi yang terbaik seperti kata sesetengah orang”rupa tidak boleh diubah tetapi sikap boleh diubah”. Setiap manusia pasti akan ada yang melakukan kesilapan. Justeru, berusahalah untuk memperbaiki kesalahan itu agar diredai oleh orang orang lain dan Allah Subhanahu wa ta’ala.

Hendaklah kita selalu bermusahabah (memperhitungkan diri) dan membuat penerbitan terhadap diri kita masing-masing untuk mempertingkatkan amalan yang sedia ada dan menjauhkan segala perkara yang tidak baik. Kita hendaklah menjauhkan diri dari golongan yang tersesat yang mana sifat-sifat mereka telahpun diterangkan oleh Rasullulah Sallallahu ‘alaih wa sallam di dalam hadis-hadis berkenaan.
Hendaklah kita memperuntukan masa yang cukup pada setiap masa yang cukup setiap hari untuk membaca al-Quran sebelum ia diangkat daripada permukaan bumi ini. Hendaklah membacanya dengan baik, serta berusaha untuk memahami isi kandungannya ia adalah teman kita di malam yang sunyi.


Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206, 011-1070-4212
http://abdazizharjin.blogspot.com