Tajuk: Kepentingan Sifat Redha Dalam Kehidupan Seharian

PENDAHULUAN
Redha itu merupakan salah satu sifat yang mulia, menerima akan seadanya, tidak pula merungut akan apa yang dia terima. Kerana dia tahu, sesungguhnya itulah apa yang Tuhan mahu akan hamba-NyASentiasa menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa ta’ala. Teguh dengan apa yang diberi, tiadak berputus asa, sebaliknya mempertingkatkan usaha dengan penuh usaha dan terus menerus melakukan sesuatu perkara itu sehingga berjaya, segalanya disandarkan kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguh. 

PENGERTIAN REDHA
Redha dari segi bahasa ialah menerima dengan senang hati. Redha dari segi istilah ialah menerima dengan rasa senang, ikhlas dan menerima dengan penuh ketaatan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. baik berupa peraturan (hukum) mahupun qada' atau sesuatu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta’ala. Sifat redha ini adalah salah satu sifat utama dalam aspek keimanan kerana ia termasuk dalam rukun Iman. Ini kerana salah saru rukun Iman ialah untuk kita percaya dengan penuh yakin kepada Qada dan Qadar. Percaya kepada takdir Allah. Percaya ada hikmah apa juga susunan kejadian dan peristiwa yang berlaku itu adalah atas ketentuan Allah Taala. Dalam dunia tasawuf, redha bererti pasrah seseorang hamba di hadapan kekasihNya, dengan menerima segala yang dikehendaki olehNya tanpa ada paksaan dalam menjalaninya. 

HAKIKAT REDHA
Redha merupakan roh tawakal. ertinya meredhakan semua urusan kepada Allah, tanpa ada tuntutan, pilihan, dan keterpaksaan. Jika bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, bererti redha terhadap apapun yang dilakukan oleh Pelindungnya. 
Ibnu Qayyim juga berkata, bahawa seseuatu yang telah ditetapkan memerlukan dua hal, iaitu tawakal sebelumnya dan redha seseudahnya. Barangsiapa tawakal kepada Allah, sebelum ada wujud perbuatan, dan redha terhadap apa yang telah ditetapkan, bererti dia telah melaksanakan ubudiyyah

BAHAGIAN SABAR
1. Sabar menanggung beratnya melakukan kewajiban
Terdapat pelbagai kewajiban dalam agama Islam. Bagi orang yang sabar, kewajiban itu tetap dilaksanakan dengan patuh dan ikhlas. Orang yg sabar melaksanakan kewajiban bererti mendapat taufik atau pertolongan dari Allah. 

2. Sabar menanggung musibah atau cabaran
Apabila seseorang ditimpa musibah atau cubaan, mereka bersabar dan bertawakal kepada Allah, nescaya jalan menuju kebahagiaan terbuka lebar. Seseorang yang bersabar dalam menanggung musibah akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta’ala. 

3. Sabar menanggung penganiayaan orang
Di dunia ini tidak luput dari kezaliman dan penganiayaan, terutama menimpa orang-orang yang suka menegakkan keadilan dan kebenaran. Tetapi bagi orang-orang yang sabar menahan penganiayaan demi Allah, pasti termasuk dalam golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta’ala. 
Sabar menaggung kemiskinan dan kepapaan
Kebanyakan orang yang dilanda kemiskinan lalu mereka berputus asa dan ada yang melibatkan diri dalam dunia hitam seperti menjadi perompak atau pengemis. Sifat putus asa telah meliputi jiwa mereka. Mereka tidak mempunyai sifat sabar menanggung kemiskinan. Sebaliknya orang yang sabar menanggung kemiskinan akan berusaha mencukupkan apa yang telah diberikan oleh Allah serta mensyukurinya, maka mereka adalah orang yang selalu dilimpahkan keredhaan dari Allah Subhanahu wa ta’ala. 

MENGAPA PERLU REDHA?

1. Ilmu Allah Mendahului Segala Sesuatu Sebelum Terjadinya Sesuatu
Allah mengetahui setiap sesuatu tentang segala yang diadakan, yang tiada, yang mungkin dan yang mustahil. Dia mengetahui apa-apa yang telah terjadi dan belum terjadi. Semua merupakan ilmu Allah dan Dia mengetahui sesuatu yang baik untuk hambanya

Ertinya: Allah Yang menciptakan tujuh petala langit dan (ia menciptakan) bumi seperti itu; perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. (berlakunya Yang demikian) supaya kamu mengetahui Bahawa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan Bahawa Sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. (Q. S Ath-thalaq : 12)

2. Agar Sentiasa Mengingati Allah
Dikongsikan cerita tentang seorang ulama ahli hadis dan fiqh di Madinah dari kalangan tabiin. Beliau adalah 'Urwah putera pasangan dua orang sahabat Nabi Saw yang sangat terkenal, iaitu Al-Zubeir bin Al-'Awwam dan isterinya Asma binti Abu Bakar Al-Siddiq. Sejak kecil, 'Urwah tinggal serumah dengan adik ibunya, iaitu Aisyah binti Abu Bakar, isteri kesayangan Baginda Nabi Saw. Dan dari beliaulah 'Urwah menimba hadis, tafsir, fiqh, faraid dan berbagai ilmu lainnyASehingga ketika dewasa ia diakui sebagai salah seorang daripada tujuh fuqaha Madinah (al-fuqaha al-sab'ah) yang menjadi rujukan fatwa pada masa itu. 'Urwah bin Al-Zubeir meninggal dunia pada tahun 94 H. 

Suatu hari 'Urwah diundang oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik untuk datang ke istananya di Syam. Di tengah perjalanan, 'Urwah merasakan sesuatu terjadi di kakinya. Tidak lama kemudian, timbul sebuah bisul di kakinya yang lalu pecah dan menjadi sebuah lukASetibanya di Syam, Khalifah mendatangkan seorang tabib untuk memeriksa luka tersebut. Tabib itu kemudian menyimpulkan bahwa luka itu sebuah infeksi yang jika tidak segera dihentikan dapat menyebar ke seluruh badan. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran infeksi itu adalah dengan memotong kaki tersebut. 

'Urwah setuju kakinya dipotong. Tabib menyarankan agar ia meminum obat bius terlebih dahulu sebelum operasi dilaksanakan agar ia tidak merasakan sakit, tapi 'urwah menolak. Ia ingin tetap berada dalam kesadaran sehingga dapat mengingat Allah meski harus merasakan kepedihan yang sangat menyiksa. Akhirnya, jadilah tabib itu memotong kakinya dengan gergaji, sementara 'Urwah dengan penuh kesabaran menyaksikan hal itu tanpa mengeluarkan suara kesakitan. 

Pada saat yang sama, seorang anak 'Urwah yang ikut bersamanya dalam perjalanan tersebut mengalami sebuah kemalangan. Seekor keledai menendangnya hingga mati. Apabila mendengar berita sedih ini, 'Urwah tidak memberi komen apa-apa. Baru ketika dalam perjalanan pulang ke Madinah, 'Urwah terdengar berkata seperti ini, "Ya Allah, Engkau memberiku tujuh orang anak. Jika Engkau mengambil satu orang, Engkau masih meninggalkan enam lainnya. Dan Engkau memberiku empat anggota (dua tangan dan dua kaki). Jika Engkau mengambil salah satunya, Engkau masih meninggalkan tiga lainnya. " 

KELEBIHAN MEMPUNYAI SIFAT REDHA

1. Beroleh ketenteraman dan ketenangan
Hasil yang pertama diperoleh adalah ketenangan jiwa dan ketenteraman hati yang dirasakan oleh orang yang redha terhadap ketentuan Rabb-nya. 

2. Menjadikan seseorang sentiasa berfikiran positif terhadap Allah
Tidak banyak orang yang dapat tetap menjaga pikiran positif, apalagi bersyukur kepada Allah, di tengah hantaman musibah yang bertubi-tubi. Hanya orang-orang yang telah redha kepada Allah sahaja yang dapat melakukan hal itu. Imam Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi berkata, "Orang yang redha kepada Allah ialah orang yang tidak pernah menentang segala ketentuan-Nya. "

Sikap redha kepada ketentuan Allah didasari keyakinan teguh terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta’ala seperti Maha Pengasih (Al-Rahman) penyayang (Al-Rahim), Maha Bijaksana (Al-Hakim) dan Maha Mengetahui (Al-'Alim). Ia meyakini bahwa pengetahuan Allah jauh lebih tinggi dan lebih luas dibandingkan pengetahuan semua hamba-Nya. Justeru, Allah lebih mengetahui sesuatu yang baik atau yang buruk untuk hamba-Nya daripada hamba itu sendiri. 

Dan karena sifat rahmat-Nya kepada makhluk, Allah hanya menentukan sesuatu yang terbaik untuk hamba-Nya meski ketentuan itu kadang terasa pahit. "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahalia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. " (Qs Al-Baqarah: 216). 

Namun begitu, sikap ini bukan menganjurkan sifat malas berupaya dan penyerahan diri sepenuhnya kepada nasib. Itu adalah bisikan Iblis untuk menyesatkan akal pikiran manusia. Imam Ahmad dalam kitab "Al-Zuhd" meriwayatkan daripada Ibn Syihab Al-Zuhri katanya: Iblis bertanya kepada Nabi Isa as: "Wahai Anak Maryam, bukankah musibah tidak akan menimpamu kecuali dengan ketentuan Allah?" Nabi Isa menjawab, "Benar, wahai musuh Allah. " Iblis berkata lagi, "Kalau begitu, cobalah engkau naik ke puncak gunung, lalu lemparkanlah dirimu dari atasnya. Lihatlah apakah engkau mati ataukah tidak?" Nabi Isa menjawab, "Wahai musuh Allah, sesungguhnya tuhan boleh menguji hamba-Nya, tapi hamba tidak boleh menguji tuhannya. "

Imam Al-Dzahabi dalam "Tazkiratul Huffaz" menceritakan ucapan seorang tokoh tabiin yang bernama Mutharif Ibn Al-Syikhir, "Seseorang tidak boleh naik ke atas bukit lalu melemparkan dirinya sendiri dan berkata: ini telah ditakdirkan Allah. Akan tetapi ia harus selalu berusaha dan berhati-hati. Jika setelah itu ia tetap tertimpa musibah, ia meyakini bahwa itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta’ala . "

Maqam redha memberikan pesanan yang sangat jelas bahawa tugasan seorang hamba hanyalah merancang dan berupaya sekuat tenaga, sementara hasil dan natijah diserahkan sepenuhnya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta’ala . Jika hasil itu baik, ia bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa ta’ala . Dan jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ia tidak pernah berputus asASebaliknya, ia yakin bahwa ketentuan itu lebih baik untuknya kerana hikmah besar yang terdapat di sebalik musibah tersebut. 

3. Merasai nikmat syurga dunia
Semua musibah dan kemalangan tentunya memang menyakitkan. Namun tidak ada musibah yang lebih pahit dan menyakitkan daripada musibah yang menembus ke dalam hati manusia. Musibah sekecil apapun, jika ianya ditanggapi dengan hati yang panik dan memberontak, maka musibah itu akan membesar sehingga terlalu berat untuk ditanggung. Semakin ia meratapi kemalangan tersebut, semakin sukar ia keluar daripadanyASeorang ulama tabiin yang bernama Maimun bin Mahran pernah berkata, "Seseorang yang tidak dapat bersikap redha dengan ketentuan Allah, maka tidak ada penawar yang dapat mengobati kebodohannya. "

Dan sebaliknya, musibah sebesar apapun, jika ianya dihadapi dengan ketabahan dan lapang dada, maka ianaya akan larut di dalam keluasan hati itu ibarat setits air kencing yang dituang ke dalam lautan luas untuk merusak kesuciannya. Tetesan najis itu tentu sahaja tidak dapat mengeruhkan lautan tersebut, malahan ianya akan larut di dalam keluasan air lautan yang suci dan mensucikan. Apabila hati berserah kepada ketentuan Allah, maka mata hati dan pikiran akan dapat dengan jernih melihat jalan keluar dari kesulitan yang dialaminya. 

Bahkan jika sikap redha telah tertanam di hati, musibah akan terasa manis. Abu Bakar bin Thahir berkata, "Redha adalah mengusir kebencian dari dalam hati sehingga hanya kegembiraan dan kebahagiaan yang terdapat di dalamnya. " Seorang 'abidah terkenal yang bernama Rabi'ah Al-'Adawiah pernah ditanya, "Kapankah seseorang telah mencapai maqam redha?" Ia menjawab, "Apabila ia bergembira dengan musibah yang menimpanya sepertimana ia bergembira dengan nikmat yang diterimanya. "

Ucapan Rabi'ah ini terdengar agak mustahil dilakukan oleh orang-orang seperti kita. Namun hal itu tidak sukar bagi hamba-hamba Allah yang telah menanam keimanan sempurna di dalam hatinya sebagaimana kisah 'Urwah bin Al-Zubeir di atas. Imam Al-Ghazali dalam "Ihya" menceritakan bahwa seseorang melihat luka yang terdapat di kaki Imam Wasi' bin Hibban. Ia lalu berkata, "Setiap kali aku melihat luka ini, aku sangat kasihan kepadamu. " Wasi' bin Hibban yang telah mencapai maqam redha menjawab, "Sejak luka ini keluar di kakiku, aku selalu bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa ta’ala tidak menjadikan luka ini di dalam mataku. "

Singkat kata, orang yang memiliki sifat redha di hati akan selalu merasakan kebahagian tak terkirASegala sesuatu yang ditemuinya di dunia ini akan terlihat begitu indah dan terasa begitu manis. Benar sekali sabda Nabi Saw, "Akan merasakan manisnya iman; seseorang yang redha Allah sebagai tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad Saw sebagai rasulnya. " (HR Al-Bukhari daripada 'Abbas bin Abdul Muthalib). 

Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah Saw juga bersabda, "Barangsiapa yang berkata: {aku redha Allah sebagai tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasulku}, maka dipastikan baginya syurga. " Tidak mustahil dengan sikap redha ini ia akan merasakan syurga dunia sebelum syurga akhirat. Sebagaimana ucapan Imam Abdul Wahid bin Zaid, "Sikap redha adalah pintu (menuju) Allah yang terbesar dan syurga dunia. "

Allah Subhanahu wa ta’ala selalu memperlakukan kita sepertimana kita memperlakukan-Nya. Apabila seorang hamba telah redha kepada semua ketentuan-Nya, maka itu menjadi suatu pertanda bahawa Allah Subhanahu wa ta’ala telah meredhai orang itu sebagai hamba-Nya yang berbakti. Imam Al-'Arif billah Abu Al-Qasim Al-Qusyairi berkata di dalam kitab "Risalah"-nya yang terkenal, "Ketahuilah, seseorang hamba hampir tidak mungkin redha kepada (ketentuan) Allah melainkan setelah Allah redha kepadanyASebab Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman, "Allah redha terhadap mereka dan merekapun redha kepadanya. " (Qs Al-Bayyinat : 8)

Namun sebaliknya kita juga harus ingat bahawa jika kita tidak meredhai apa yang telah Allah tentukan pada diri kita, samada yang berkaitan dengan bentuk tubuh kita, keadaan orang tua, pasangan atau anak kita, sifat kerjaya kita. atau perkara-perkara lain yang terdapat di dalam diri kita, maka itu pertanda bahawa kita belum menjadi hamba-hamba Allah yang memperolehi redha-Nya. 

PENGHALANG REDHA

1. Tidak mengatahui kedudukan Allah
Sesiapa yang tidak mengetahui Rabb manusia, pencipta manusia, asma’ul husna dan sifat-sifat-Nya, maka sukar untuk redha kepada-Nya. 
Barangsiapa tidak mengetahui bahawa Allah tidak memerlukan apa yang ada di langit dan di bumi, sama ada kekuasaan atau kepemilikan, tentu dia merasakan memerukan sesuatu selain Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, menceritakan kecukupan-Nya :

Wahai hamba-hamba-Ku, andaikata orang yang pertama dan terakhir di antara kamu, manusia dan jin di antara kamu, berkumpul di satu dataran yang tinggi, lalu mereka meminta kepada-Ku, dan masing-masing Ku beri permintaannya, maka yang demikian itu tidak mengurangi milik-Ku. (hadis riwayat muslim). 

Sesiapa yang tidak mengetahui Allah, tentu tidak mengetahui Allah maha berkuasa. Kekuasaan-Nya tidak dibatasi apa pun dan tidak ada yang melemahkan-Nya. Kejadian terjadi melalui sebab-sebab yang diciptakan-Nya dan jika mengkehendaki boleh terjadi tanpa sebab. Allah merancang yang lebih baik, kita sebagai hamba, harus sabar dan redha. 

Sesiapa yang tidak mengetahui Allah dengan asma dan sifat-sifat-Nya, sukar untuk percaya dan redha dengan ketentuan-Nya. Ini kerana tidak mungkin dia bergantung kepada sesuatu yang tidak diketahuinya

2. Tertipu dengan diri sendiri

Di antara penghalang redhaialah ketakjuban seseorng kepada diri sendiri(bangga diri). Orang yang takjub kepada diri sendiri, tertipu oleh kemudahan, kekuatan, harta kekayaan, kehormatan, pangkat, dan perkara yang dibanggakan oleh manusia dan merasa tidak memerlukan Allah, malah menyalahkan takdir jika ujian menimpa. Pandangan yang terhalang ini semakin parah jika kehidupan di sekitarnya dipenuhi oleh orang-orang yang berkata dusta dan keji. Al-quran membuat perumpamaan tentang hal ini, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi : 

34. tuan kebun itu pula ada mempunyai harta (yang lain); lalu berkatalah ia kepada rakannya, semasa ia berbincang dengannya: "Aku lebih banyak harta daripadamu, dan lebih berpengaruh Dengan pengikut-pengikutku Yang ramai". 

35. dan ia pun masuk ke kebunnya (bersama-sama rakannya), sedang ia berlaku zalim kepada dirinya sendiri (dengan sebab kufurnya), sambil ia berkata: "Aku tidak fikir, kebun ini akan binasa selama-lamanya. 

36. dan Aku tidak fikir, hari kiamat kan berlaku; dan kalaulah Aku dikembalikan kepada Tuhanku (sebagaimana kepercayaanmu), tentulah Aku akan mendapat tempat kembali Yang lebih baik daripada ini. 

37. berkatalah rakannya kepadaNya, semasa ia berbincang dengannya: "Patutkah Engkau kufur ingkar kepada Allah Yang menciptakan Engkau dari tanah, kemudian dari air benih, kemudian ia membentukmu Dengan sempurna sebagai seorang lelaki?

38. tetapi Aku sendiri percaya dan yakin Dengan sepenuhnya Bahawa Dia lah Allah, Tuhanku, dan Aku tidak sekutukan sesuatu pun Dengan Tuhanku. 

39. dan sepatutnya semasa Engkau masuk ke kebunmu, berkata: (semuanya ialah barang Yang dikehendaki Allah)! (tiada daya dan upaya melainkan Dengan pertolongan Allah)? kalau Engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak, berbanding denganmu, (Q. S Al-Kahfi, 34-39)
Dan akibat dari keadaannya itu, maka kebunnya habis terbakar. 

3. Condong kepada makhluk
Di antara halangan redha adalah seseorang terlalu mempercayai makhluk, mempertaruhkan mereka dalam memenuhi pelbagai keperluan, dalam menghilangkan penyakit, menangani urusan dan menghadapi kesulitan. Mereka tidak percayadan redha dengan takdir Allah. Mereka lalai dengan firman Allah, 

Sesungguhnya benda-benda Yang kamu seru selain Allah adalah makhluk-makhluk seperti kamu. oleh itu, (cubalah) menyerunya supaya benda-benda itu dapat memperkenankan permohonan kamu, kalau betul kamu orang-orang Yang benar. (Q. S Al-A’raf, 194)

Golongan ini tidak akan sedar, kecuali setelah keadaan orang-orang yang dijadikan sandaran berubah sepenuhnya, mati, lemah, dan miskin. 

4. Mencintai dunia dan tertipu olehnya. 
Mereka yang mencintai dunia akan tenggelam dengan dunia dan terpedaya oleh fatamorgananya. Mereka terlalu percaya dan bergantung kepada hiasan dan cita-cita dunia, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud:

“dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, iaitu, wanita-wanita, anak-anak, harta ysng banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternakan dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia. ” (Surah Ali Imran: 14)

Sesiapa yang terpedaya dengan kesenangan iniakan mencarinya dan tidak mempunyai kesempatan untuk memikirkan urusan lain. Dunia adalah hasratnya yang paling besar. Mereka tidak sedar, ini adalah ujian untuk menilai ketaatan dan keredaan mereka terhadap Allah. Jika nikmat mereka ditarik, mereka juga tidak redha dan menyalahkan takdir dan orang sekeliling. 

Dunia benar-benar dianggap sebagai penghalang untuk redha kepada Allah, kerana sebahagian orang menjadikannya sebagai sembahan. Beruntunglah orang yang mengetahui nilai dunia yang seringkali disalah ertikan. 

Allah telah memperingatkan agar kita tidak terpedaya dengan dunia :

Wahai umat manusia, Sesungguhnya janji Allah (membalas amal kamu) adalah benar; maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia, dan janganlah Syaitan Yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya Dengan (kemurahan) Allah (lalu kamu lalai dan menderhaka). (Q. S Faatir : 5)

KIBAT TIDAK MEMPUNYAI SIFAT REDHA

1. Mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta’ala , dan di akhirat nanti Allah janjikan azab yang pedih dan menyakitkan. Mereka adalah orang-orang yang kufur nikmat dan tidak redha dengan ujian Allah Subhanahu wa ta’ala . Firman Allah yang bermaksud; Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberitahu, sekiranya kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahkan nikmat ku, tetapi ingat sekiranya kamu kufur nikmat aku sesunngguhnya azab aku sangat besar. 

2. Orang yang tidak mempunyai sifat redha akan menjadi orang yang sombong, takabbur dan sentiasa menzalimi orang lain. Akibatnya mereka dibenci Allah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta’ala dan tidak disukai oleh orang lain. 

3. Orang yang tidak redha akan menjadi orang yang tamak, dan orang yang tamak ini sememangnya orang yang dicela. Tidak pernah merasa cukup dengan nikmat dan sentiasa mengeluh dengan ujian yang akhirnya sikap tamak tersebut menjerumuskan mereka kedalam kancah maksiat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta’ala . 

4. Orang yang tidak mempunyai sifat redha, akan sentiasa menyalahkan orang lain apabila ditimpa musibah atau kesusahan, jauh sekali untuk muhasabah kesilapan diri sendiri, dan sering mempersoalkan qada' dan qadar Allah Subhanahu wa ta’ala , lebih malang apabila mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa ta’ala dan bersangka buruk terhadapnya. 

PENUTUP
 Redha bagi orang Islam yang meniti jalan Allah merupakan keperluan, terutamanya ketika menghadapi masalah rezeki, yang biasanya menyesakkan fikiran dan hati manusia, bertungkus lumus pada waktu siang, dan gelisah pada waktu malam. Malah adakalanya di antara mereka sanggup mengorbankan jiwa hanya untuk sesuap kuhidupan yang dianggap ada di tangan makhluk lain sepertinya. Tugasan ini menceritakan kepentingan mempunyai sifat redha, agar kita tidak terkeluar dari hukum alam. Melalui sifat redha, kita dapat menikmati kemenangan. Selain itu, sesiapa yang telah di uji, lalu dia redha, maka dia akan memperoleh pahala yang besar. Allah memberi ujian kepada seseorang kerana ingin meninggikan darjat dan bukan merendahkannya. Melalui sifat redha juga, Allah ingin mendidik kita dengan kesabaran dan sifat rendah diri. Kerana dengan ujian, jiwa seseorang menjadi tunduk dan akhlaknya terdidik. Manakala kesabaran adalah madrasah terbesar tempat di mana Allah ingin menguji manusia. 

RUJUKAN
1. Al-Qardawi, D. Y. (2002). Konsep Tawakal Dalam Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada. 
2. Hammad, D. A. (2004). Allah Maha Esa (Sifat-sifat dan kesempurnaanNya). Kuala Lumpur: Jasmine Enterprise. 
3. Muhammad, M. I. (2003). Membentuk Jiwa Tauhid dan AKhlak Mulia Petunjuk Rasulullah. Kuala Lumpur: Al Hidayah Publishers. 
4. Naufal, A. R. (1982). Mencari Keridhaan Allah. Kota Bharu: Dian Darulnaim Snd. Bhd. 
5. Qarni, D. A. (2005). Jagalah Allah, Allah menjagamu. Jakarta: DARUL HAQ. 
6. Idris, D. A. (2002). Himpunan Hadith-Hadith Shahih. Kuala Lumpur: Al Hidayah Publishers. 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206, 011-1070-4212
http://abdazizharjin.blogspot.com